Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kensy Elżbieta

Elżbieta Kensy, ur. 14 V 1955 w Ustrzykach Dolnych. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, kierunek filologia polska (1978).

1979–1986 st. bibliotekarka w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Rzeszowie, 1986–1989 samodzielne stanowisko ds. informacji konserwatorskiej w Pracowniach Konserwacji Zabytków Oddział tamże.

1975 podczas studiów sygnatariuszka listów protestacyjnych przeciw planowanym zmianom w Konstytucji PRL, w 1976 przeciw represjom wobec robotników Radomia i Ursusa; 1977–1978 współpracowniczka SKS w Krakowie.

Od IX 1980 w „S”; członek KZ.

Po 13 XII 1981 do końca 1982 zatrzymywana, przesłuchiwana, poddawana rewizjom w zw. z przewożeniem informacji i materiałów z Ośrodka Odosobnienia w Załężu k. Rzeszowa i Nowym Łupkowie (przebywał w nich m.in. jej mąż Tadeusz Kensy). Od jesieni 1988 uczestniczka reaktywowania „S” w PKZ.

1989–1990 bez zatrudnienia, 1991–1992 kierownik oddziału, redaktorka nacz. „Gazety Wyborczej” Oddział w Rzeszowie, 1992–1994 bez zatrudnienia, 1994–2005 dziennikarka, redaktorka nacz. tygodnika „Nowe Podkarpacie” w Krośnie, 2005–2018 gł. specjalista w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Rzeszowie. 2009–2018 przew. Komisji Podzakładowej „S” w ARiMR tamże. Od 2018 na emeryturze.

Odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2007), Krzyżem Wolności i Solidarności (2015).

7 VII 1977 – 19 I 1978 rozpracowywana przez Wydz. III KW MO w Krakowie w ramach SOS krypt. Autograf; 14 I 1978 – 5 III 1982 w ramach SOS krypt. Beta; 14 III 1979 – 25 VII 1982 przez Wydz. IIIA/Wydz. V KW MO w Rzeszowie w ramach SOR krypt. Prawnik; 29 VIII 1980 – 25 I 1990 przez Wydz. III/WOKPP KW MO/WUSW w ramach SO krypt. Muza; 8 X 1982 – 16 II 1983 przez Wydz. III KW MO w Krośnie w ramach SOR krypt. Pomocnicy; 24 XI 1983 – 1 II 1988 przez Wydz. V WUSW w Rzeszowie w ramach SOR krypt. Idol; 7 IV – 27 XI 1984 przez Wydz. V WUSW w Krośnie w ramach SOR krypt. Struktura.

Michał Stręk

Region Rzeszów, Rzeszów

Opcje strony

do góry