Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kensy Tadeusz

Tadeusz Kensy, ur. 11 XI 1955 w Sośnicy k. Radymna. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Wydz. Prawa i Administracji (1978).

1978-1983 pracownik PKS Oddział Osobowy w Rzeszowie, 1984-1987 zakładów prywatnych, 1987-1990 Przedsiębiorstwa Zagranicznego Comindex. 1977-1978 działacz i rzecznik krakowskiego SKS, 18 IX 1977 sygnatariusz Deklaracji Ruchu Demokratycznego; od 1978 współredaktor niezależnego pisma „Sygnały”; współpracownik Komitetu Samoobrony Chłopskiej Ziemi Rzeszowskiej oraz KSS KOR. Od V 1980 współredaktor i współwydawca niezależnego pisma „Wieś Rzeszowska”.

Od IX 1980 w „S”; współredaktor i współwydawca niezależnego pisma satyrycznego „Wryj”; doradca NZS, współorganizator struktur Niezależnego Zrzeszenia Uczniów oraz Solidarności Wiejskiej na Rzeszowszczyźnie. W 1981 współorganizator i uczestnik strajku chłopskiego w siedzibie b. WRZZ w Rzeszowie, sekretarz Wojewódzkiego Komitetu Założycielskiego „S” RI w Rzeszowie, przewodniczący KZ PKS, w VI, VII i VIII 1981 delegat na I WZD Regionu Rzeszowskiego, członek Prezydium ZR, delegat na I KZD, członek KK.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Iławie, Załężu k. Rzeszowa, Kielcach-Piaskach i Nowym Łupkowie, 9 XII 1982 zwolniony. W IV 1983 zwolniony z pracy, 1,5 roku bez zatrudnienia. W II 1983 współautor podziemnej jednodniówki „Wieś Rzeszowska”, IX-XI 1986 uczestnik regionalnej debaty nt. przejścia „S” do jawnej działalności. Wielokrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany.

1989-1990 wiceprzewodniczący KZ „S” w PKS OO w Rzeszowie (niepracujący w zakładzie). W 1990 założyciel Fundacji Regionalnej Rady „S” Gospodarczej w Rzeszowie. 1990-1991 w PSL-Solidarność, następnie SLCh. 1992-1997 współzałożyciel Ogólnopolskiej Fundacji Spółdzielczości Wiejskiej, dyr. Regionalnego Ośrodka Usług Spółdzielczych w Rzeszowie (oddziału Fundacji), w 1994 z-ca dyr. Fundacji w Warszawie. 1998-2002 prezes Yaruba Capital Investments SA, od 2002 pracownik Małopolskiej Spółki Budowlanej w Rzeszowie, 2003-2006 prezes Zarządu Chmielnik-Zdrój SA w Chmielniku.

Wyróżniony Złotą Odznaką Honorową Wici (1996), odznaką Za Zasługi dla Szkolnictwa i Oświaty (1997), uhonorowany (z zarządzaną przez siebie firmą Chmielnik-Zdrój SA) tytułem Dobroczyńca Roku nadawanym przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce (2006), odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2007).

9 X 1977 – 28 II 1981 rozpracowywany przez Wydz. III/V KW MO w Rzeszowie w ramach SOR krypt. Prawnik; 1980-1981 przez Wydz. III/III-A/V KW MO w Rzeszowie w ramach SOR krypt. Prowokator/Wódz/SOS krypt. Wiec; 13 VIII 1981 – 12 XI 1983 przez Wydz. III-A/V KW MO/WUSW w Rzeszowie w ramach SOR krypt. Gablota; 13 XII 1981 – 7 II 1982 przez Wydz. III-A/V KW MO w Rzeszowie w ramach SOR krypt. Pięść; 1 V 1983 – 23 IX 1985 przez Wydz. V KW MO/WUSW w Rzeszowie w ramach SOR krypt. Opór; 9 II 1983 – 17 V 1989 przez. Wydz. V KW MO/WUSW w Rzeszowie w ramach SOR krypt. Idol.

 

Mirosława Łątkowska|Adam Borowski

Region Rzeszów, Rzeszów

Opcje strony

do góry