Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kędzior Maciej

Maciej Kędzior, ur. 31 X 1963 w Przemyślu. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydz. Filozoficzno-Historyczny (1987).

13 XII 1981 jako uczeń LO dostarczał śpiwory ukrywającym się w Przemyślu członkom ZR Południowo-Wschodniego. Po 13 XII 1981 rozklejał (wraz z kolegami) plakaty „Grudzień ’70 powtórzył się – bądźmy solidarni!” w klatkach bloków osiedla XXX-lecia PRL w Przemyślu. Wiosną 1982 przesyłał grypsy informacyjne do Ośr. Odosobnienia w Nowym Łupkowie. W X 1982 uczestnik protestów społecznych w Krakowie i Nowej Hucie (rocznica ogłoszenia stanu wojennego, pogrzeb Bogdana Włosika, święta narodowe). Kolporter podziemnej prasy i literatury niezależnej od b. rzecznika prasowego ZR, Adama Szostkiewicza, z Przemyśla do Krakowa. W 1984 drukarz i kolporter pisma i in. materiałów LDPN. Organizator grupy kolporterów i drukarzy wydawnictw LDPN na terenie Przemyśla i okolic (przekazywanie ulotek nawołujących do zbojkotowania wyborów do Sejmu PRL, dot. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego, informujących o mszy św. w kościele św. Trójcy w intencji ofiar reżimu komunistycznego, nawołujących do tworzenia szerokiego antykomunistycznego sojuszu). 20 XII 1985 zatrzymany i przetrzymywany w AŚ w Krakowie; po 2-dniowych przesłuchaniach przewieziony do AŚ w Jarosławiu, 21 XII 1985 tymczasowo aresztowany, po ok. 2-tygodniowych przesłuchaniach przewieziony do ZK w Przemyślu, 27 III 1986 zwolniony na mocy amnestii. W 1986 wrócił do przerwanych studiów na UJ.

1987-1988 nauczyciel w SP w Liszkach, 1989-2006 w Zespole Szkół Mechanicznych nr 3 w Krakowie, od 2006 w Zespole Szkół Gastronomicznych nr 1 tamże.

Do 21 V 1987 rozpracowywany przez Wydz. III WUSW w Przemyślu w ramach SOR krypt. Libera

 

Michał Stręk

Region Południowo-Wschodni, Przemyśl

Opcje strony

do góry