Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kępczyńska-Nowaczyk Małgorzata

Małgorzata Kępczyńska-Nowaczyk, ur. 9 VI 1947 w Świdnicy. Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, Wydz. Biologii i Nauk o Ziemi (1969), w 1973 doktorat z filozofii.

1969-1976 zatrudniona w Akademii Medycznej w Łodzi, 1976-2003 w Instytucie Filozofii UŁ. W III 1968 współorganizatorka studenckiego strajku na swoim wydz., członek studenckiej rady delegatów, współredaktor uczelnianych postulatów.

Od IX 1980 w „S”; współorganizatorka KZ na Wydz. Filozoficzno-Historycznym UŁ; współzałożycielka międzyuczelnianego niezależnego pisma „Poglądy”; 21 I – 18 II 1981 doradca Międzyuczelnianej Komisji Porozumiewawczej podczas negocjacji z rządem w czasie strajku studentów łódzkich uczelni, autorka relacji w „Poglądach”.

Od 1982 współpracowniczka tajnego Uczelnianego Komitetu Koordynacyjnego UŁ; 1982-1985 współzałożycielka, współredaktor (z Jerzym Drygalskim, Jadwigą Grabowską i Zbigniewem Głuszczakiem) podziemnego „Biuletynu Uniwersytetu Łódzkiego”, drukarz (w mieszkaniu Małgorzaty i Adama Nowaczyków); współredaktor (z J. Drygalskim, J. Kwaśniewskim, J. Jordanem, M. Cyprykiem, M. Siwickim) podziemnej edycji pisma „Poglądy”.

W 1989 członek Wojewódzkiego KO. Od 2003 na wcześniejszej emeryturze.

Autorka wielu publikacji naukowych z dziedziny filozofii.

Wyróżniona odznaką Zasłużony Działacz Kultury (1999), medalem O Niepodległość Polski i Prawa Człowieka 13 XII 1981 – 4 VI 1989 (2000).

1983-1987 rozpracowywana przez Wydz. III-1 WUSW w Łodzi w ramach SOR krypt. Unikat.

Wiesław Maciejewski

Region Ziemia Łódzka, Lodz

Opcje strony

do góry