Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kiepurski Andrzej Karol

Andrzej Karol Kiepurski, ur. 27 V 1952 w Warszawie. Absolwent Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydz. Technologii Żywności (1977), doktorat (1987).

1977-1991 pracownik naukowy SGGW w Warszawie. 1972-1977 w ZSP/SZSP, 1977-1980 w ZNP.

Od 1980 w „S”; w 1981 przewodniczący Komisji Wydziałowej „S” na Wydziale Żywienia Człowieka SGGW w Warszawie.

14/15 XII 1981 uczestnik strajku w SGGW, zatrzymany, 16 XII 1981 skazany przez kolegium ds. wykroczeń na karę grzywny. 1982-1983 organizator kolportażu wydawnictw podziemnych („Tygodnika Mazowsze” i książek CDN). 7 VII 1983 aresztowany, przetrzymywany w AŚ Warszawa-Mokotów, 28 VII 1983 zwolniony na mocy amnestii. 1983-1987 i 1988-1990 organizator składu i oprawy introligatorskiej, transportu oraz lokali w wydawnictwie CDN. 1987-1988 Assistant Professor Wageningen Agricultular University w Holandii.

1991-1993 dyr. programowy Foundation for Management and Enterprise Training, 1993-1997 dyr. ośrodka szkoleniowego Premiere Training Company, 1997-1999 główny specjalista ds. badań i rozwoju w Zakładach Przemysłu Zbożowego Szymanów Sp. z o.o., 1999-2002 kierownik projektów w Altkom Akademia SA, 2002-2005 konsultant w firmach doradczych, od 2003 w Miejskim Przedsiębiorstwie Oczyszczania w Warszawie, od 2005 z-ca dyr. biura, potem doradca Zarządu.

Autor publikacji naukowych z zakresu technologii żywności, żywienia człowieka i zarządzania.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2008).

 

Anna Grażyna Kister

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry