Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kiepura Jarosław Mieczysław

Jarosław Mieczysław Kiepura, ur. 15 XII 1962 w Dąbrowie Górniczej. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydz. Historycznego (1988).

X–XII 1981 członek NZS; XI–XII 1981 uczestnik strajku radomskiego na UW. 1983–1985 w grupie młodzieży skupionej wokół ks. Andrzeja Przekazińskiego, uczestnik spotkań w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej. 1983–1985 współzałożyciel, redaktor i autor publikacji w piśmie „Wawel”, współorganizator środowiska akademickiego wokół pisma, 1984–1992 uczestnik marszów szlakiem I Kompanii Kadrowej. 1985–1992 członek PPN, od 1986 współzałożyciel i koordynator struktur młodzieżowych i akademickich w Łodzi, Ostrowie Wielkopolskim, Trójmieście, na Warmii i Mazurach, członek Centralnego Komitetu Wykonawczego, wizytator struktur PPN, 1986–1989 kurier Tadeusza Stańskiego i łącznik z innymi strukturami, 1987–1988 współorganizator spotkań z politykami pod patronatem samorządu UW, 1988–1990 założyciel, redaktor i autor publikacji „Hotelu Lambert” (pisma młodzieży PPN). 1989 inicjator i współorganizator współpracy z FMW przeciw Okrągłemu Stołowi oraz demonstracji przeciw Okrągłemu Stołowi i wyborom. 4 VI 1989 archiwista w Archiwum Akt Nowych w Warszawie.

Od 1990 członek-założyciel „Strzelca” Organizacji Społeczno-Wychowawczej. 1991 pracownik Kancelarii Prezydenta RP, 1991–1992 redaktor w „Nowym Świecie”; 1992 specjalista w Urzędzie Rady Ministrów, 1992 st. redaktor w MON, 1992–1995 specjalista w ministerstwie transportu i gospodarki morskiej, 1995–1998 asystent w archiwum zakładowym UW, 1998–2000 doradca w gabinecie politycznym ministra obrony narodowej, 2000–2001 doradca w gabinecie politycznym Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej, 2002 doradca dyr. YMCA, 2003–2006 dyr. Przedsiębiorstwa Budownictwa Uprzemysłowionego Warszawa-Północ, 2006–2008 dyr. biura prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, od 2009 właściciel JMK Modus w Warszawie. 1993–1999 członek władz krajowych RdR. 1999–2001 delegat na I Zjazd Ruchu Społecznego AWS, członek AWS.

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2016).

26 VIII 1984 – 26 II 1988 rozpracowywany przez Wydz. III-2 SUSW w ramach KE krypt. Student, od 26 II 1988 zabezpieczenie.

Anna Grażyna Kister

Ostrów Mazowiecka, Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry