Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kielian Władysław

Kielian Władysław, ur. 23 X 1952 w Gorzkowie k. Kazimierzy Wielkiej. Ukończył Technikum Elektrotechniczne nr 1 w Krakowie (1972).

1973–1975 elektryk na Wydz. Kolejowym w Hucie im. Lenina w Krakowie, 1975–1977 elektryk utrzymania ruchu w KWK Janina w Libiążu (tamże zasadnicza służba wojskowa), od 1977 elektryk na Wydz. Walcowni Drobnej HiL/Huty im. Tadeusza Sendzimira/ISPAT Polska Stal SA Oddział Kraków/Mittal Steel Poland SA Oddział Kraków/Arcelor Mittal Poland SA Oddział w Krakowie.

Od IX 1980 w „S”, od I 1981 członek KZ, kolporter wydawnictw niezależnych, m.in. „Goniec Małopolski”, „Robotnik”, „Aktualności”.

13–16 XII 1981 uczestnik strajku w HiL. 1982–1989 organizator Społecznego Funduszu Pomocy Pracowniczej na Walcowni Drobnej (zbieranie składek, wypłaty zapomóg, refundowanie grzywien, dotowanie wypoczynku dzieci), kolporter podziemnych wydawnictw na wydz., m.in.: „Hutnik”, „Nowohucki Biuletyn Solidarności”. 1988–1989 uczestnik Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy kościele św. Maksymiliana Kolbego w Krakowie-Mistrzejowicach. 26 IV–5 V 1988 uczestnik strajku w HiL, członek KS, po pacyfikacji zatrzymany, 6 V 1988 ukarany miesięcznym aresztem przez Kolegium Rejonowe ds. Wykroczeń przy Naczelniku Dzielnicy Kraków-Nowa Huta, 9 V 1988 osadzony w AŚ w Krakowie, 14 V 1988 zwolniony. 1988 członek Komitetu Organizacyjnego „S” w HiL.

1989–1991 członek KO „S” w Krakowie, uczestnik kampanii wyborczych. Od IV 1989 wiceprzew., od I 1992 przew. Komisji Robotniczej Hutników/Międzyzakładowej Organizacji Związkowej, od III 2006 przew. Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej „S” Arcelor Mittal Poland SA, od 1992 delegat na WZD Regionu Małopolska i na KZD, członek ZRM, 1992–1995, 2002–2009 członek KK. 1995–1997 wiceprzew. Rady Nadzorczej HTS, 2006–2008 i od 2011 członek Rady Nadzorczej w MSP/AMP. 1996–2001 w AWS, od X 1996 Małopolskiej Radzie AWS, od IV 1997 w Zespole Koordynacyjnym AWS, 1997–2001 poseł na Sejm RP z listy AWS, 1997 współzałożyciel RS AWS, od XII 1998 przew. RS AWS Regionu Krakowskiego, od I 1999 członek Rady Politycznej RS AWS. VI 2003 reprezentant Małopolski na II Kongresie Europejskiej Federacji Metalowców. Od 2006 przew. Rady Nadzorczej ZW Profil SA Od 2007 z-ca sekretarza w Europejskiej Radzie Zakładowej Arcelor Mittal SA z siedzibą w Luksemburgu. Od 2009 przew. Towarzystwa Solidarnej Pomocy im. Kazimierza Fugla.

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2012).

8 VI 1988–20 XII 1989 rozpracowywany przez p. V DUSW w Krakowie-Nowej Hucie w ramach SOR krypt. Strajk/Komitet.

Sławomir Chmura

Kraków, Region Małopolska

Opcje strony

do góry