Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kielanowski Jan

Jan Kielanowski, ur. 16 VI 1910 we Lwowie, zm. 16 I 1989 w Warszawie. Absolwent Akademii Rolniczej w Dublanach, kierunek zootechnika (1933), prof. (1955).

Od 1961 w PAN; 1963–1964 prezes Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego; od 1975 w loży masońskiej Kopernik, 1981–1986 wielki mistrz.

1936–1939 pracownik naukowy Zakładów Doświadczalnych w Świsłoczy i Sarnach, 1940–1941 zootechnik Oddziału Ziemskiego i inspektor Izby Rolniczej we Lwowie, 1942–1950 Państwowego Instytutu Naukowego Gospodarstwa Wiejskiego w Puławach, 1950–1954 kierownik Zakładu Metodyki Badań Zootechnicznych Instytutu Zootechniki w Bydgoszczy, 1955–1981 założyciel/dyr./kierownik zakładu w Instytucie Fizjologii i Żywienia Zwierząt PAN w Jabłonnie.

Od 1975 współpracownik paryskiej „Kultury” (ps. Teodor Dąbczewski). 5 XII 1975 sygnatariusz Listu 59 do Sejmu PRL przeciwko planowanym zmianom w Konstytucji PRL. Od VII 1977 członek KOR/KSS KOR; członek Rady Funduszu Samoobrony Społecznej. 23 XII 1976 autor listu 28 profesorów do marszałka Sejmu PRL z żądaniem powołania Komisji Poselskiej do zbadania wypadków czerwcowych. 18 IX 1977 sygnatariusz Deklaracji Ruchu Demokratycznego. XI – XII 1977 uczestnik protestu poznańskich studentów przeciwko zwolnieniu z pracy Stanisława Barańczaka. 1978–1980 współzałożyciel i przew. Rady Programowej TKN. X 1979 z Janem Józefem Lipskim rzecznik głodujących w kościele św. Krzyża w Warszawie w obronie członków Karty 77. 1979 odrzucił propozycję Edwarda Raczyńskiego objęcia po nim urzędu prezydenta RP na uchodźstwie.

Od 1982 na emeryturze. 12 II 1984 sygnatariusz oświadczenia podpisanego przez działaczy Karty 77, członków b. KSS KOR i działaczy podziemia ws. przestrzegania praw człowieka i przeciw więzieniu działaczy opozycji w Polsce i Czechosłowacji. 1986–1989 członek Społecznej Rady Wydawnictw Niezależnych, 1987–1989 Kręgu Przyjaciół Solidarności Polsko-Czechosłowackiej. XI 1987 udostępnił mieszkanie na III turę zjazdu założycielskiego PPS.

Badacz i autor wielu opracowań z zakresu hodowli drobiu i trzody chlewnej.

Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2006).

XI 1975 – I 1989 rozpracowywany przez Wydz. III Dep. III MSW w ramach SOR krypt. Amici/Lotos.

 

Anna Grażyna Kister

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry