Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kielanowski Jan

Jan Kielanowski, ur. 16 VI 1910 we Lwowie, zm. 16 I 1989 w Warszawie. Absolwent Akademii Rolniczej w Dublanach, kierunek zootechnika (1933), od 1955 profesor.

1936-1939 pracownik naukowy Zakładów Doświadczalnych w Świsłoczy i Sarnach, 1940-1941 pracownik Oddziału Ziemskiego i Izby Rolniczej we Lwowie, 1942-1950 Państwowego Instytutu Naukowego Gospodarstwa Wiejskiego w Puławach, 1950-1954 kierownik Zakładu Metodyki Badań Zootechnicznych Instytutu Zootechniki w Bydgoszczy, 1955-1974 założyciel i dyr. Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt PAN w Jabłonnie, 1977-1981 kierownik Zakładu Przemiany Energii IFiŻZ PAN; Od 1961 członek PAN, 1963-1964 prezes Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego. Od 1975 członek loży masońskiej Kopernik. W XII 1975 sygnatariusz Listu 59 przeciw zmianom w konstytucji. Od VII 1977 członek KOR, nast. KSS KOR; członek Rady Funduszu Samoobrony Społecznej. W 1977 uczestnik protestu poznańskich studentów (zbieranie podpisów) przeciw zwolnieniu z pracy Stanisława Barańczaka, w 1978 występował w obronie Ziemowita Pochitonowa, usuniętego z Akademii Rolniczej w Krakowie. 1978-1980 współzałożyciel i członek Rady Programowej TKN, publicznie protestujący przeciw napaściom bojówek SZSP i SB w trakcie wykładów TKN. W 1979 rzecznik głodujących w kościele św. Krzyża w Warszawie w obronie uwięzionych w Czechosłowacji członków Karty 77; członek grupy seniorów KSS KOR kolportujących oświadczenie z okazji 60. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości; na sesji Zgromadzenia Ogólnego PAN wystąpił z projektem rezolucji przeciw cenzurze; odrzucił propozycję prezydenta na uchodźstwie Edwarda Raczyńskiego, by został jego następcą.

W 1981 autor katalogu zadań opozycji w Polsce pt. ''Czy jest potrzebna niezależna opozycja?''.

W 1983 sygnatariusz listu b. członków KOR i KSS KOR w obronie oskarżonych Jacka Kuronia, Adama Michnika, Zbigniewa Romaszewskiego i Henryka Wujca, w 1984 sygnatariusz wspólnego oświadczenia KSS KOR, Karty 77 i podziemnej „S”; w 1985 sygnatariusz protestu przeciw niewpuszczeniu do Polski Seweryna Blumsztajna; 1986-1989 członek Społecznej Rady Wydawnictw Niezależnych; 1987-1989 członek Kręgu Przyjaciół Solidarności Polsko-Czechosłowackiej.

Autor publikacji w paryskiej „Kulturze”; badacz i autor wielu opracowań z zakresu hodowli drobiu i trzody chlewnej.

W 1990 Instytutowi Fizjologii i Żywienia Zwierząt PAN w Jabłonnie nadano imię prof. Jana Kielanowskiego. Odznaczony pośmiertnie Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2006).

Do 16 II 1989 rozpracowywany przez Wydz. III Dep. III MSW w ramach SOR, zdjęto z ewidencji 6 IV 1989.

 

Anna Grażyna Kister

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry