Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kipta Ewa

Ewa Kipta, ur. 3 IV 1955 w Elblągu. Absolwentka Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Wydz. Architektury (1980, dyplom 1983).

1975-1980 członek Koła Naukowego Studentów Architektury przy SZSP PŚ. 1977-1980 uczestniczka Duszpasterstwa Akademickiego w Gliwicach (prowadzonego przez ks. Herberta Hlubka). 1979 – XI 1980 kolporterka czasopism niezależnych „Głos” i „Spotkania”.

IX-XI 1980 współorganizatorka i przewodnicząca Komitetu Założycielskiego NZS PŚ. XII 1980 – 1990 zatrudniona w Przedsiębiorstwie Państwowym Pracownie Konserwacji Zabytków w Lublinie. Od XI 1981 zatrudniona w ZR Środkowo-Wschodniego „S” w Lublinie; redaktor techniczny „Biuletynu Informacyjnego” ZR „S”, współpracowniczka „S” RI (wykonywała makiety dla biuletynu wydawanego przez „S” RI). 19 XI – 3 XII 1981 podczas strajku nauczycieli na Lubelszczyźnie prowadziła w szkołach wykłady z najnowszej historii Polski. W XII 1981 podczas strajku w Wyższej Oficerskiej Szkole Pożarniczej w Warszawie zbierała materiały i robiła zdjęcia do „BI”.

12/13 XII 1981 zatrzymana w siedzibie ZR podczas pracy, przewieziona do KW MO w Lublinie, internowana w Ośr. Odosobnienia w Warszawie-Olszynce Grochowskiej, od 15 I 1982 w Gołdapi (tłumaczka podczas 2 wizytacji MCK), zwolniona 15 VII 1982; przywrócona do pracy. Od 1983 kolporterka wydawnictw podziemnych, 1985-1989 udostępniała swoje mieszkanie na punkt kolportażu; 1983-1988 współpracowniczka redakcji podziemnego pisma „Spotkania” przy edycji, tłumaczeniu tekstów oraz składzie. 1985-1988 członek Rady Pracowniczej w PKZ. Od 1985 członek Stowarzyszenia Architektów Polskich.

Od 1989 współpracowniczka KO Lubelszczyzny, mąż zaufania podczas wyborów 4 VI 1989. Od 1990 zatrudniona w Urzędzie Miasta w Lublinie; 1990-1994 radna Miasta Lublin. Od 1998 członek założyciel Zarządu Stowarzyszenia Forum Rewitalizacji w Lublinie. Od 2006 członek Stowarzyszenia Wolnego Słowa.

1981-1989 rozpracowywana przez KW MO/WUSW w Katowicach w ramach SO nr 27572 (dot. NZS PŚ); 13 XII 1981 – 13 VI 1983 przez KW MO w Lublinie w ramach Operacji krypt. Klon; 16 XII 1982 – 8 V 1984 przez Wydz. III KW MO/WUSW w Lublinie w ramach KE/SOS krypt. Podrzutek; 15 XI 1984 – 13 VII 1989 przez p. III RUSW w Lublinie w ramach KE krypt. Panna.

Halina Żwirska

Opcje strony

do góry