Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kisielewicz Andrzej

Andrzej Kisielewicz, ur. 15 V 1953 w Jeleniej Górze. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, kierunek matematyka (1976), doktorat (1979), habilitacja (1992), prof. (2001).

1972–1976 w ZSP/SZSP.

W 1976 mechanik samochodowy w Szwecji. 1976–1979 doktorant, 1979–1993 pracownik naukowy w Instytucie Matematyki Politechniki Wrocławskiej.

Od X 1980 w „S”.

13–15 XII 1981 uczestnik strajku okupacyjnego na PWr. Po 13 XII 1981 kolportował własne ulotki pisane na maszynie. II – VI 1982 działacz struktur podlegających RKS Dolny Śląsk (współpracownik Kornela Morawieckiego); autor w podziemnych pismach „Z Dnia na Dzień” i „Biuletyn Dolnośląski”. VI 1982 – 1989 członek SW. 13 XII 1982 umożliwił studentom zorganizowanie w sali wykładowej krótkiej uroczystości poświęconej rocznicy wprowadzenia stanu wojennego, w 1983 odsunięty od prowadzenia zajęć i przeniesiony do filii PWr w Legnicy. Na pocz. 1983 współredaktor „Biuletynu Dolnośląskiego”; III 1983 – XI 1987 redaktor (z Marią Peisert-Kisielewicz i Jerzym Peisertem) podziemnego pisma „Solidarność Walcząca” (prace redakcyjne odbywały się w mieszkaniu Kisielewiczów), autor w „Biuletynie Dolnośląskim” i „Solidarności Walczącej” (ps. Jan Mak, alias). 1986–1987 redaktor podziemnego Radia „S” we Wrocławiu. 1983–1985 kilkakrotnie zatrzymywany, mieszkanie poddano stałej obserwacji oraz kilkakrotnie poddawano rewizji.

1989–1990 pracownik badawczy Uniwersytetu Manitoba w Winnipeg (Kanada), 1990–1992 stypendysta Fundacji Aleksandra von Humboldta na Technische Hochschule w Darmstadt (Niemcy). Od 1993 pracownik naukowy Instytutu Matematyki UWr., od 2006 również wykładowca na Uniwersytecie Opolskim. Od 1996 jeden z animatorów Salonu Profesora Dudka we Wrocławiu, w ramach którego odbywają się spotkania ze znanymi ludźmi kultury, nauki i polityki. 2001–2002 stypendysta Fundacji Fulbrighta na Uniwersytecie Vanderbilt w Nashville (USA). Od IX 2009 członek Stowarzyszenia Solidarność Walcząca we Wrocławiu. 2009–2010 członek Rady Nadzorczej Teta S.A. 2010–2016 prezes zarządu Fundacji Centrum Rozwiązań Strategicznych im. Jana Łukaszewicza tamże. 2016–2018 członek Rady Narodowego Kongresu Nauki. Od 2016 członek Rady Nadzorczej PKO BP.

Autor i współautor 55 opublikowanych za granicą prac naukowych oraz książek Sztuczna inteligencja i logika (2011), Logika i Argumentacja (2017).

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2017), Krzyżem Wolności i Solidarności” (2016).

Artur Adamski|Kamil Dworaczek

Solidarność Walcząca, Region Dolny Śląsk, Wrocław

Opcje strony

do góry