Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kisielewski Stefan

Stefan Kisielewski, ur. 7 III 1911 w Warszawie, zm. 27 IX 1991 tamże. Absolwent Konserwatorium Muzycznego w Warszawie (1937), student Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Polonistyki i filozofii.

1935-1937 sekretarz redakcji pisma „Muzyka Polska”. Uczestnik kampanii wrześniowej. W czasie II wojny światowej związany z Delegaturą Rządu Na Kraj. Uczestnik Powstania Warszawskiego. 1945-1949 wykładowca w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Krakowie. Założyciel i redaktor pisma „Ruch Muzyczny”. 1945-1953 i 1956-1989 członek redakcji „Tygodnika Powszechnego”. Od 1946 członek Związku Literatów Polskich i Związku Kompozytorów Polskich. 1957-1965 poseł na Sejm PRL z ramienia Znaku. 13 III 1964 sygnatariusz Listu 34 wystosowanego w proteście przeciw cenzurze i polityce kulturalnej władz PRL. 11 III 1968 dotkliwie pobity na ulicy, kilka dni po wystąpieniu podczas zebrania oddziału warszawskiego ZLP, w którym protestował przeciw cenzurze i fałszowaniu historii. W XII 1975 sygnatariusz Listu 59 zawierającego protest przeciw zmianom w Konstytucji PRL. W VI 1976 sygnatariusz oświadczenia 14 intelektualistów wystosowanego w wyniku zajść w Radomiu i Ursusie. Od 1976 członek polskiego Pen Clubu. W 1977 członek Komisji Obywatelskiej przy KOR, wraz z W. Bieńkowskim i A. Kijowskim.

W 1987 sygnatariusz deklaracji programowej Unii Polityki Realnej. Od 1989 honorowy prezes tej partii.

Autor powieści wydanych w Instytucie Literackim w Paryżu pod pseudonimem Tomasz Staliński: ''Widziane z góry'' (1967), ''Cienie w pieczarze'' (1971), ''Romans zimowy'' (1972), ''Śledztwo'' (1974), ''Ludzie w akwarium'' (1976); książek i broszur o tematyce politycznej, wydanych na emigracji i w drugim obiegu w kraju, m.in.: ''Polska, czyli rządy dyletantów'' (1978), wydanie krajowe ''Na czym polega socjalizm'' (1979), ''Bezsilność publicystyki?'' (1983), ''Wstęp do programu opozycji'' (1984), ''Wołanie na puszczy'' (1987). Swoje teksty publikował również w licznych czasopismach, m.in. w: paryskiej „Kulturze”, „Zeszytach Literackich”, „Res Publice”, „Głosie”, „Bratniaku”, „Spotkaniach”, „Krytyce”.

X 1962 – 27 V 1972 rozpracowywany przez Wydz. II Dep. IV MSW w ramach SO krypt. Oaza; 10 XI 1966 – 24 X 1989 przez Wydz. II Dep. IV/Wydz. IV Dep. III MSW w ramach SOR krypt. Cezar.

 

Włodzimierz Domagalski

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry