Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kisieliński Andrzej

Andrzej Kisieliński, ur. 11 IV 1955 w Kaleni Dużej k. Kutna, zm. 12 XI 1998 w Sosnowcu. Ukończył Technikum Mechaniczne w Kutnie (1975).

1975–1976 ślusarz w Fabryce Maszyn Rolniczych Agromet-Kraj w Kutnie, 1976–1982 nagrzewnicowy w Zakładzie Surowcowym Kombinatu Metalurgicznego Huta Katowice w Dąbrowie Górniczej.

29–31 VIII 1980 uczestnik strajku w Hucie Katowice, od IX 1980 w „S”.

13–23 XII 1981 uczestnik strajku okupacyjnego tamże. Po wprowadzeniu stanu wojennego ukrył maszynę drukarską firmy IBM, 2 powielacze oraz 50 matryc, I–V 1982 członek redakcji i drukarz „Wolnego Związkowca” (z Jerzym Milanowiczem), 25 V 1982–1989 członek Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej „S” Huty Katowice. 28 VIII 1982 internowany, osadzony w Ośr. Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu, 7 XII 1982 zwolniony, zwolniony z pracy. 1982–1989 współpracownik „Wolnego Związkowca” i „Głosu Śląsko-Dąbrowskiego”. 1982–XII 1983 kolporter podziemnej prasy, wydawnictw (m.in.: „Wolny Związkowiec”, „Tygodnik Mazowsze”, „Głos Śląsko-Dąbrowski”, „Wola”, Archipelag Gułag Aleksandra Sołżenicyna) i ulotek na terenie Huty Katowice oraz województwa katowickiego. 1983–1985 prace dorywcze. IV/V 1983 z Michałem Lutym i J. Milanowiczem przekazał podziemnej „S” ukryte urządzenia drukarskie. 8 XII 1983 ponownie zatrzymany, 9 XII 1983 aresztowany, osadzony w AŚ w Katowicach. 21 III 1985 skazany przez Sąd Wojewódzki w Katowicach na 3 lata pozbawienia wolności, 22 III 1985 zwolniony na mocy amnestii. 1985–1989 piaskarz w Spółdzielni Techniczno-Montażowej Technomont w Dąbrowie Górniczej. IX 1988–IV 1989 w redakcji „Wolnego Związkowca”, odpowiedzialny za druk.

1 VII 1989–1998 nagrzewnicowy w Hucie Katowice.

Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi (1991), pośmiertnie Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009), Krzyżem Wolności i Solidarności (2019).

1982–1986 rozpracowywany przez Wydz. V-1 KW MO/WUSW w Katowicach w ramach SOS/SOR krypt. Przeciwnik.

Halina Żwirska

Opcje strony

do góry