Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kisły Tadeusz Apoloniusz

Tadeusz Apoloniusz Kisły, ur. 21 IV 1946 w Pławnie Gidle k. Radomska. Wykształcenie średnie ogólnokształcące.

Od IX 1980 w „S”, kierownik działu wydawnictw i rozpowszechniania informacji w MKZ, następnie w ZR Warmińsko-Mazurskiego, od V 1981 pracownik ZR.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Iławie, od 28 VI 1982 w Kwidzynie, zwolniony 23 VII 1982.

Od V 1985 na emigracji w USA.

Renata Gieszczyńska

Region Warmińsko-Mazurski, Olsztyn

Opcje strony

do góry