Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kisza Maria

Maria Kisza, ur. 14 XII 1951 we Wrocławiu. Absolwentka Politechniki Wrocławskiej, Wydz. Elektroniki (1974), doktorat w Instytucie Technologii Elektronowej (1978).

1978-1993 pracownik PWr, adiunkt w Instytucie Technologii Elektronowej.

Od IX 1980 w „S”.

13-15 XII 1981 uczestniczka strajku w głównym gmachu PWr, spacyfikowanego przez ZOMO; następnie kolporterka wydawnictw podziemnych (m.in. „Z Dnia na Dzień”, „Solidarności Dolnośląskiej”, „Solidarności Walczącej”, „Czasu”, „Wolnej Polski”, książek NOWej i Kontaktu, znaczków poczt podziemnych, kalendarzy, banknotów okolicznościowych) wśród pracowników PWr i UWr. Od 1982 udostępniała mieszkanie na podziemną drukarnię. Współpracowniczka RKS „S” Dolny Śląsk, odpowiedzialna za pomoc prawną; przez kontakty z Arcybiskupim Komitetem Charytatywnym we Wrocławiu zbierała informacje o represjonowanych, pomagała materialnie i prawnie ich rodzinom. Autorka sprawozdań z procesów politycznych dla RKS i podziemnego pisma „Z Dnia na Dzień”, m.in. w 1982 Władysława Frasyniuka i Piotra Bednarza oraz 1983-1984 działaczy Solidarności Walczącej (jej matka Aranka Kiszyna była adwokatem w tych sprawach). 1980-1989 uczestniczka Mszy za Ojczyznę w Duszpasterstwie Akademickim Wawrzyny, wrocławskiej katedrze św. Jana Chrzciciela i kościele św. Klemensa Dworzaka, spotkań we wrocławskim KIK, demonstracji ulicznych we Wrocławiu (m.in. 1 V, 13 VI, 31 VIII i 11 XI 1982, w następnych latach organizowane z okazji świąt narodowych i rocznic „S”).

1989-1991 delegat na Zakładowe Zebrania Delegatów „S” PWr. Od 1993 redaktor (1993-2007 redaktor naczelna) pisma PWr „Pryzmat”.

Odznaczona Krzyżem Wolności i Solidarności (2016).

Maciej Olejniczak, Łukasz Sołtysik

Region Dolny Śląsk, Wrocław

Opcje strony

do góry