Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Klamrowski Mieczysław

Mieczysław Klamrowski, ur. 24 XI 1958 w Sierakowicach k. Koś­cierzyny. Ukończył ZSZ nr 2 w Kartuzach (1976).

1976–1980 spawacz okrętowy w Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte.

1978–1980 członek WZZ Wybrzeża, kolporter niezależnych pism, m.in. „Bratniak”, „Robotnik”, ulotek ROPCiO i KPN; z żoną Teresą drukarz „Biuletynu Informacyjnego”; uczestnik manifestacji w rocznice 3V, 11XI i Grudnia 1970 w Gdańsku. W III 1980 uczestnik akcji ulotkowych WZZ w Gdańsku i Słupsku nawołujących do bojkotu wyborów do Sejmu PRL oraz w malowaniu haseł przeciw interwencji ZSRS w Afganistanie. W VI 1980 zwolniony z pracy.

VIII – XI 1980 spawacz w Gdańskim Przedsiębiorstwie Robót Inżynieryjnych. 14 VIII 1980 kolporter ulotek w obronie zwolnionej z pracy Anny Walentynowicz. 15 VIII 1980 współorganizator strajku w zakładzie, członek KS, łącznik i delegat do MKS w Stoczni Gdańskiej. W XI 1980 spawacz okrętowy w Stoczni Północnej. Od XI 1980 w „S”; członek Komisji Wydziałowej; od X 1981 członek zakładowej Rady Pracowniczej.

18 XII 1981 internowany, przetrzymywany w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku, 7 III 1982 zwolniony; 31 VII 1982 zwolniony z pracy. Od VI 1982 na emigracji w RFN; w XI 1982 uniemożliwiono mu przyjazd do Polski na pogrzeb ojca. Od 1983 pracownik walcowni blach w Hagen.

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2013).

10 III 1980 – 5 IX 1981 rozpracowywany przez Wydz. IIIA KW MO w Gdańsku w ramach SOS/SOR krypt. Klamra.

Arkadiusz Kazański

Gdansk, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry