Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Klaś Jacek

Jacek Klaś, ur. 13 III 1959 w Krakowie. Ukończył ZSZ przy Zakładzie Konstrukcji Stalowych Elbud w Krakowie (1979).

1976-1984 traser w ZKS Elbud.

Od XII 1980 w „S”.

14 XII 1981 uczestnik 8-godz. strajku w Elbudzie; 1982-1987 kolporter pism podziemnych („Hutnik”, „Bez Dekretu”, „Solidarność Grzegórzecka”, „Tygodnik Mazowsze”, „Orzeł Biały”, „Niepodległość” „Solidarność Skawina”); X 1982 – 1987 działacz TKZ, 1983 – XII 1987 przewodniczący, 1983-1984 organizator kolportażu wydawnictw podziemnych w Elbudzie; 31 VIII 1983 współorganizator demonstracji na Rynku Podgórskim w Krakowie. 27 IV 1984 aresztowany, przetrzymywany w AŚ w Krakowie, 28 VI 1984 skazany wyrokiem Sądu Rejonowego dla dzielnicy Kraków-Podgórze na 1 rok więzienia w zawieszeniu na 2 lata, 30 VII 1984 Sąd Rejonowy darował wyrok na mocy amnestii; przeniesiony na niższe stanowisko w zakładzie pracy, 1984-1988 ślusarz-spawacz w Technicznej Spółdzielni Pracy Elektromet w Krakowie. 1984-1987 przedstawiciel TKZ w strukturach regionalnych (z Ryszardem Majdzikiem, następnie z Henrykiem Kowalem); 1984 współzałożyciel, organizator, autor, redaktor, drukarz podziemnego pisma TKZ „Elbudowiec”; 1984-1986 uczestnik Konfraterni Robotniczej w kościele św. Maksymiliana Kolbego w Krakowie-Mistrzejowicach, współorganizator Mszy za Ojczyznę tamże; w 1985 uczestnik głodówki rotacyjnej w kościele Narodzenia NMP w Krakowie-Bieżanowie; 3-10 XI 1985 uczestnik Tygodnia Więźnia Politycznego w Krakowie; 1985-1986 założyciel, przewodniczący Koła Oporu Społecznego Rejonu w Świątnikach Górnych; współorganizator i uczestnik spotkań podziemnej Komisji Energetycznej Regionu Małopolska. Słuchacz 2-letniego kursu na Chrześcijańskim Uniwersytecie Robotniczym im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Krakowie-Mistrzejowicach. 1987 założyciel, szef, redaktor międzyzakładowego pisma „WaZa”, autor, drukarz, dostawca sprzętu poligraficznego, organizator pracy, lokali i redakcji; organizator kolportażu w Elektromecie. 7 XII 1987 podpisał decyzję o przystąpieniu TKZ w ZKS Elbud do Tymczasowego Porozumienia Organizacji Niezależnych/ Porozumienia Niezależnych Organizacji Małopolski zawartego w Krakowie.

Od II 1988 na emigracji w Australii; od III działacz na rzecz pomocy „S” w Polsce, organizowanej przez Wiktoriańskie Stowarzyszenie „S” w Melbourne. Wiosną 1988 przeprowadzał rozmowy na żywo z uczestnikami strajku w Hucie im. Lenina dla polskiej rozgłośni w Australii; VIII 1988 zredagował apel do władz Australii, wzywający do podjęcia działań w celu wywarcia wpływu na reżim w Polsce. 1988-1990 pracownik Komisji Spraw Polskich (ciało doradcze Rady Naczelnej Polskich Organizacji w Australii i Nowej Zelandii), w 1990 współorganizator (z Januszem Przewłockim, Wiesławem Tatarczuchem i Krzysztofem Ciurajem) obchodów w Domu Polskim Syrena w Melbourne 10. rocznicy powstania „S”. 1990-1995 spawacz w firmie Sulzer, 1996-2006 ślusarz-spawacz w firmie Nylex, od 2006 boilermaker (budowa maszyn) w firmie Globe. Od 1990 członek Australian Manufacturing Workes Union, 2004 – 5 IV 2006 przewodniczący zakładowej organizacji związkowej, delegat związku zawodowego na dzielnice płd.-wsch. Melbourne. W 2005 inicjator powołania Australijskiej Grupy Lustracyjnej, od III 2006 koordynator. Od 2007 członek krajowego Związku Więźniów Politycznych Okresu Stanu Wojennego; w 26 I 2008 współzałożyciel Związku Więźniów Politycznych Okresu Stanu Wojennego w Australii; od 15 IX 2008 przedstawiciel Związku Konfederatów Polski Niepodległej na Australię, Nową Zelandię i Oceanię.

III-IX 1984 rozpracowywany przez Wydz. V WUSW w Krakowie w ramach SOS/SOR krypt. Koło; 20 VIII 1987 – 11 VIII 1988 w ramach SOR krypt. Kolumna.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2016) oraz Krzyżem Wolności i Solidarności (2016).

 

Jan Szpil

Kraków, Region Małopolska

Opcje strony

do góry