Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Klekowski Janusz

Janusz Klekowski (ps. Teofil, Grzesio), ur. 1 X 1930 w Wysokiem Litewskiem na Wileńszczyźnie, zm. 19 IX 2007 w Warszawie. Ukończył Państwową Średnią Szkołę Muzyczną w Gdyni (1952)

Ukończył Państwową Średnią Szkołę Muzyczną w Gdyni (1952) 1950–1956 wiolonczelista w Państwowej Operze i Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku, 1956–1995 muzyk w Teatrze Wielkim Operze Narodowej w Warszawie. 1976–1981 współpracownik KOR/KSS KOR: 1976 uczestnik zbiórek pieniędzy na pomoc represjonowanym w Teatrze Wielkim, obserwator procesów w Radomiu, przewoził na procesy adwokatów i członków KOR, współpraca z Biurem Interwencyjnym KOR, 1978 nawiązał kontakt z polskimi emigrantami politycznymi w Szwecji (m.in. Jakubem Święcickim, Marią Borowską i Norbertem Żabą), organizator transportu ze Szwecji wydawnictw emigracyjnych do biblioteki KOR. 1977–1981 współpracownik NOW-ej (przygotowywanie matryc), kolporter wydawnictw bezdebitowych. 1980 uczestnik opracowywania dokumentu Raport Madrycki. O przestrzeganiu praw człowieka i obywatela w Polsce.

Od 1980 w „S”, 1980 członek Komitetu Założycielskiego w Teatrze Wielkim.

XII 1981–IX 1984 w ukryciu, od VIII 1982 poszukiwany listem gończym. IV 1982–1984 współorganizator, wykonawca sygnału muzycznego, spiker, współredaktor, emiter pierwszej audycji Radia „S”, 1982 spiker Radia „S” Małopolska. 1985–1987 redaktor „Informacji Komisji Interwencji i Praworządności »Solidarność«”, członek (z Marią Arcisz i Piotrem Sobolewskim) zespołu organizacyjnego krypt. Grobla, spotkania kierownictwa podziemnej „S” planowanego 1986. Od 1995 na emeryturze.

Uhonorowany odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2001), odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2006).

Od 9 II 1978 rozpracowywany przez Wydz. III/III-2/III-1 KS MO w ramach SOS/SOR krypt. Klej.

Anna Grażyna Kister

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry