Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Klessa Edwin

Edwin Klessa, ur. 19 XII 1945 w Gębicach k. Trzcianki. Absolwent Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu (1968).

W III 1968 uczestnik manifestacji studenckich w Poznaniu. Od 1968 pracownik Przedsiębiorstwa Przemysłu Terenowego w Trzciance (od 1970 Lubuskie Zakłady Przemysłu Okrętowego Lubmor), 1974-1980 równocześnie inspektor bhp w Zakładach Produkcji Leśnej Las tamże. 1969-1981 członek Stowarzyszenia Inżynierów Leśnictwa i Drzewiectwa, od 1981 Stowarzyszenia Inżynierów Mechaników Polskich; od 1980 w Związku Filatelistów Polskich. Od końca l. 70. kolporter wydawnictw niezależnych.

Od IX 1980 w „S”, zaangażowany w organizację zakładowych struktur „S” w LZPO Lubmor w Trzciance, wiceprzewodniczący Komitetu Założycielskiego, nast. KZ, od X 1980 przewodniczący Komisji Koordynacyjnej „S” w Trzciance, w III 1981 delegat na I WZD Regionu Województwo Pilskie, członek ZR, delegat na I KZD; w ramach KZ organizator biblioteki wydawnictw niezależnych.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia we Wronkach i Gębarzewie, 6 VIII 1982 zwolniony. W 1983 organizator Biblioteki Latającej w Trzciance (ponad 500 publikacji podziemnych, prowadzona przez niego do 1988), uczestnik sieci kolportażu. Od 14 XII 1982 członek Diecezjalnego Komitetu Pomocy Region Piła przy parafii Świętej Rodziny (opieka prawna, lekarska, pomoc materialna dla represjonowanych, opieka nad rodzinami uwięzionych za przekonania). 1982-1989 sygnatariusz petycji w obronie represjonowanych i więzionych za przekonania, uczestnik wielu inicjatyw społecznych. Od 1982 organizator, następnie kierownik Biblioteki Parafialnej przy kościele św. Jana Chrzciciela w Trzciance, od 1984 współorganizator Tygodni Kultury Chrześcijańskiej. 1985-1989 przewodniczący Rady Pracowniczej w LZPO Lubmor, 1985-2008 równocześnie pracownik Spółdzielni Mieszkaniowej Lubmor w Trzciance, 1985-2010 prezes Zarządu.

1989-2008 członek KZ „S” w Lubmorze. W 1989 wspierał działalność KO przy Przewodniczącym „S” Lechu Wałęsie, uczestnik kampanii wyborczej KO „S”. Od 2003 z-ca dyr., członek Zarządu Lubuskich Zakładów Lumbor Sp. z o.o. Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Internowanych i Represjonowanych w Pile.

Do 10 XI 1986 rozpracowywany przez Wydz. V WUSW w Pile w ramach SOR krypt. Lis; od 21 XI 1986 przez p. V RUSW w Trzciance w ramach KE krypt. Sowa.

 

Jarosław Wąsowicz SDB

Region Województwo Pilskie, Trzcianka

Opcje strony

do góry