Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Klepas Bogdan

 

Bogdan Klepas, ur. 8 II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II, tzw. II Krajówka, powstała w III 1982 w Trójmieście z inicjatywy: Tadeusza Harasimowicza (od XII 1981 na emeryturze, wcześniej gł. księgowy w Gdańskich Zakładach Rybnych, doradca tamtejszej KZ „S”), Józefa Koska (dźwigowy w Zarządzie Portu Gdynia), Pawła Slezyngiera (mistrz na Wydz. K-2 Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni, przewodniczący „S” na największym wydziale stoczni), Jana Gawina (w III 1982 w SKP, od X 1982 pracownik Okręgowego Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego w Gdyni), Pawła Zińczuka (ze Stoczni Gdańskiej im. Lenina, od IX 1980 łącznik Wydz. P-1 z Komitetem Założycielskim „S” w SG, nast. członek KZ), Janusza Satory (w 1980 w WZZ, w VIII 1980 członek KS w Elmorze; nast. wiceprzewodniczący KZ; 15 XII 1981 organizator 1-dniowego strajku w zakładzie, nast. w ukryciu), Ryszarda Jankowskiego (ze Stoczni Nauta w Gdyni), Jana Kisielewskiego, we współpracy z Tadeuszem Kulczyńskim (z Gdańskiej Stoczni Remontowej) i przedstawicielami Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte: Andrzejem Adamczykiem, Romanem Wyżlicem, Janem Wójcikiem. W komórce poligraficznej II Krajówki byli: Andrzej Andrzejewski, Justyn Baranowski, Witold Szaniawski; Tadeusz Szozda (łącznik z II KK). Członkowie II Krajówki m.in. kolportowali pisma podziemne („Tygodnik Mazowsze”, „Solidarność Narodu”). 28 VIII 1982 wystosowano „Apel do społeczeństwa” nawołujący do udziału w manifestacjach. Nazwa organizacji (miała posłużyć do sygnowania dokumentów) była kwestią sporną: II KK NSZZ „S” zaproponował T. Harasimowicz, by nadać większą rangę programowi, nad którym pracowali przedstawiciele największych zakładów Trójmiasta. Dokument: „Program budowy ugody narodowej” został ostatecznie zredagowany w VII 1982 przez P. Slezyngiera we współpracy z T. Harasimowiczem i P. Zińczukiem (podczas spotkania w jego mieszkaniu); był to przeredagowany tekst tez Prymasowskiej Rady Społecznej (opublikowanych 5 IV 1982). Wydany 4 VIII 1982 program podpisano: „Delegaci i Pracownicy. II KK NSZZ «S» (działająca na czas zawieszenia Związku)”. Zastrzeżenie to dołączono, by podkreślić, że II Krajówka nie dąży do przejęcia władzy w „S”. Żądano m.in.: odwołania stanu wojennego, likwidacji ograniczeń praw i swobód obywatelskich, uwolnienia internowanych, uniewinnienia aresztowanych, przywrócenia do pracy zwolnionych za działalność związkową, zaniechania represji wobec pracowników nauki. Spotkania II Krajówki odbywały się: w mieszkaniach T. Harasimowicza w Sopocie, P. Zińczuka w Gdańsku, w mieszkaniu przy ul. Leczkowa, na przystankach SKM Gdańsk Politechnika i Gdynia-Redłowo, w parkach. W V 1982 na Łysej Górze w Sopocie członkowie II Krajówki spotkali się z poszukiwanym listem gończym Bogdanem Lisem, który interesował się nastrojami w zakładach pracy; postanowiono utrzymywać kontakt, II Krajówka zobowiązała się przekazać mu przez łącznika opracowany program organizacji. II Krajówka została rozbita na przełomie XII 1982/I 1983; 9 XII 1982 zatrzymano, nast. aresztowano P. Slezyngiera, 19 I 1983 – J. Koska, 24 I 1983 – T. Harasimowicza, 27 I 1983 – J. Gawina, 7 II 1983 – P. Zińczuka, 30 V 1983 – R. Jankowskiego, na pocz. VII 1983 – J. Satora. J. Kisielewski od I 1983 ukrywał się, późn. został zatrzymany. 27 VII 1983 ppłk Stefan Rutkowski, Naczelnik Wydz. Śledczego WUSW w Gdańsku, wniósł wniosek o umorzenie śledztwa na mocy amnestii. 16 XI 1983 Sąd Rejonowy w Gdańsku umorzył śledztwo. 1951 w Owińskach k. Poznania. Ukończył Technikum Mechaniczne dla Pracujących przy Zakładach Mechanicznych POMET w Poznaniu (1972). Absolwent Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu, kierunek politologia, (2013).

VIII 1968 – IV 1992 ślusarz, nast. konstruktor w HCP w Poz­naniu.

IX 1980 współzałożyciel „S” w zakładzie, 1980–1981 członek prezydium KF W-3 HCP.

Od I 1982 w tajnej KF W-3, uczestniczył w pracach tajnej KZ. 12 X 1982 uczestnik 2-godzinnego strajku na wydz. przeciwko zdelegalizowaniu „S”. 8 XI 1982 powołany do wojskowego obozu specjalnego w Rawiczu (w XII 1982 brał udział w strajku głodowym), 2 II 1983 zwolniony. 1984–1989 współtwórca podziemnego pisma TKZ „Hipolit”. Wielokrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany. W 1986 współorganizator (m.in. ze Zdzisławem Lewandowskim) obchodów XXX-lecia Poznańskiego Czerwca 1956 przy kościele Matki Boskiej Bolesnej w Poznaniu, uczestnik Duszpasterstwa Ludzi Pracy tamże, m.in. inicjator wyjazdów pracowników W-3 HCP na grób ks. Jerzego Popiełuszki w Warszawie.

W 1989 członek KO 1989–1992 delegat na WZD Regionu Wielkopolska, 1990–1992 członek ZR, 1991–1992 w prezydium ZR. 1990–1997 szef komitetu obchodów kolejnych rocznic Poznańskiego Czerwca 1956. IV 1992 – 1995 kierownik Działu Organizacyjnego ZR. 1992–1997 przedstawiciel „S” w Wojewódzkiej Radzie Zatrudnienia w Poznaniu. 1995–2006 delegat na WZD i KZD, IV 1995 – XI 1997 wiceprzew. ZR, XI 1997 – VI 2006 przew. ZR; członek KK. 1997–2001 w AWS (przew. Rady Regionalnej Wielkopolskiego Oddziału), 1997–2001 członek Krajowej Rady AWS. 1997–2007 członek zespołu ds. rozwoju i dialogu społecznego Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych. W 1997 współorganizator spotkania Jana Pawła II z młodzieżą pod pomnikiem Poznańskiego Czerwca 1956 w Poznaniu. 1998–2002 członek rady nadzorczej w spółkach Cefarm Szczecin oraz Lider Sp. z o.o. 2001–2002 przew. rady nadzorczej w spółce Lider Sp. z o.o. 1998–2006 wiceprzew. Wojewódzkiej Komisji ds. Dialogu Społecznego. 2002–2006 przew. Międzyregionalnego Zespołu Koordynacyjnego regionów Piła, Leszno, Konin, Wielkopolska Południowa. 2003–2006 członek rady nadzorczej w MPK Sp. z o.o. (z ramienia prezydenta Poznania). 2004–2006 członek Regionalnego Komitetu Sterującego ds. Rozwoju Regionu dla Województwa Wielkopolskiego (z ramienia „S”).

Przew. komitetu budowy pomnika ks. Jerzego Popiełuszki, odsłoniętego przy kościele MBB w Poznaniu w XI 2005. 2006–2009 doradca zarządu w Sigma Sp. z o.o. w Poznaniu, 2008–2009 doradca zarządu w Stomil-Poznań SA, 2008–2010 członek rady nadzorczej w spółce Szpital Puszczykowo Sp. z o.o. 2010–2015 członek rady nadzorczej Targowiska Sp. z o.o. 2009–2011 gł. specjalista ds. public relations w H. Cegielski – Poznań SA, 2006–2011 własna działalność gospodarcza, od 2011 doradca zarządu w Enea SA w Poznaniu. Od 2016 członek rady nadzorczej Ośrodka Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A. w Poznaniu.

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2015), Medalem Regionu Wielkopolska NSZZ Solidarność (2010).

7 IV 1982 – 14 VII 1986 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO/WUSW w Poznaniu w ramach SOS krypt. Układ; 9 IV 1986 – 12 XII 1987 przez Wydz. V WUSW w ramach KE krypt. Konstruktor.

 

Barbara Fabiańska/Przemysław Janiszewski

Opcje strony

do góry