Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Klepas Bogdan

 

Bogdan Klepas, ur. 8 II 1951 w Owińskach k. Poznania. Ukończył Technikum Mechaniczne dla Pracujących przy Zakładach Mechanicznych POMET w Poznaniu (1972). Absolwent Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu, kierunek politologia, (2013).

VIII 1968 – IV 1992 ślusarz, nast. konstruktor w HCP w Poz­naniu.

IX 1980 współzałożyciel „S” w zakładzie, 1980–1981 członek prezydium KF W-3 HCP.

Od I 1982 w tajnej KF W-3, uczestniczył w pracach tajnej KZ. 12 X 1982 uczestnik 2-godzinnego strajku na wydz. przeciwko zdelegalizowaniu „S”. 8 XI 1982 powołany do wojskowego obozu specjalnego w Rawiczu (w XII 1982 brał udział w strajku głodowym), 2 II 1983 zwolniony. 1984–1989 współtwórca podziemnego pisma TKZ „Hipolit”. Wielokrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany. W 1986 współorganizator (m.in. ze Zdzisławem Lewandowskim) obchodów XXX-lecia Poznańskiego Czerwca 1956 przy kościele Matki Boskiej Bolesnej w Poznaniu, uczestnik Duszpasterstwa Ludzi Pracy tamże, m.in. inicjator wyjazdów pracowników W-3 HCP na grób ks. Jerzego Popiełuszki w Warszawie.

W 1989 członek KO 1989–1992 delegat na WZD Regionu Wielkopolska, 1990–1992 członek ZR, 1991–1992 w prezydium ZR. 1990–1997 szef komitetu obchodów kolejnych rocznic Poznańskiego Czerwca 1956. IV 1992 – 1995 kierownik Działu Organizacyjnego ZR. 1992–1997 przedstawiciel „S” w Wojewódzkiej Radzie Zatrudnienia w Poznaniu. 1995–2006 delegat na WZD i KZD, IV 1995 – XI 1997 wiceprzew. ZR, XI 1997 – VI 2006 przew. ZR; członek KK. 1997–2001 w AWS (przew. Rady Regionalnej Wielkopolskiego Oddziału), 1997–2001 członek Krajowej Rady AWS. 1997–2007 członek zespołu ds. rozwoju i dialogu społecznego Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych. W 1997 współorganizator spotkania Jana Pawła II z młodzieżą pod pomnikiem Poznańskiego Czerwca 1956 w Poznaniu. 1998–2002 członek rady nadzorczej w spółkach Cefarm Szczecin oraz Lider Sp. z o.o. 2001–2002 przew. rady nadzorczej w spółce Lider Sp. z o.o. 1998–2006 wiceprzew. Wojewódzkiej Komisji ds. Dialogu Społecznego. 2002–2006 przew. Międzyregionalnego Zespołu Koordynacyjnego regionów Piła, Leszno, Konin, Wielkopolska Południowa. 2003–2006 członek rady nadzorczej w MPK Sp. z o.o. (z ramienia prezydenta Poznania). 2004–2006 członek Regionalnego Komitetu Sterującego ds. Rozwoju Regionu dla Województwa Wielkopolskiego (z ramienia „S”).

Przew. komitetu budowy pomnika ks. Umiński Jan, ks. Jan Umiński, ks., ur. 25 VII 1930 w Rypinie, zm. 20 VI 1990 w Sulejowie k. Piotrkowa Trybunalskiego. Absolwent Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi, święcenia kapłańskie (1955). Jerzego Popiełuszki, odsłoniętego przy kościele MBB w Poznaniu w XI 2005. 2006–2009 doradca zarządu w Sigma Sp. z o.o. w Poznaniu, 2008–2009 doradca zarządu w Stomil-Poznań SA, 2008–2010 członek rady nadzorczej w spółce Szpital Puszczykowo Sp. z o.o. 2010–2015 członek rady nadzorczej Targowiska Sp. z o.o. 2009–2011 gł. specjalista ds. public relations w H. Cegielski – Poznań SA, 2006–2011 własna działalność gospodarcza, od 2011 doradca zarządu w Enea SA w Poznaniu. Od 2016 członek rady nadzorczej Ośrodka Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A. w Poznaniu.

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2015), Medalem Regionu Wielkopolska NSZZ Solidarność (2010).

7 IV 1982 – 14 VII 1986 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO/WUSW w Poznaniu w ramach SOS krypt. Układ; 9 IV 1986 – 12 XII 1987 przez Wydz. V WUSW w ramach KE krypt. Konstruktor.

 

Barbara Fabiańska/Przemysław Janiszewski

Region Wielkopolska, Poznań

Opcje strony

do góry