Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kliber Stanisław

Stanisław Kliber, ur. 6 VIII 1933 w Rajsku k. Kalisza. Uczeń LO we Wschowie.

1950-1951 pracownik Fabryki Płyt Izolacyjnych w Legnicy, następnie Poczty nr 2 tamże, w 1952 Zakładu Robót Budowlanych Wschód w Katowicach, 1952-1953, 1955-1957 księgowy w Zespole PGR w Kotli. W 1956 czasowo instruktor w Zarządzie Powiatowym ZMP w Głogowie, 1957-1975 księgowy, starszy księgowy, następnie główny księgowy jednostek organizacyjnych Państwowych Gospodarstw Rolnych, m.in. w Bogumicach, Turowie, Bodzowie, Przybyszowie i Starym Strączu, 1976-1982 starszy księgowy, główny księgowy w PGR w Konotopie i Lubięcinie, czasowo PGR w Swarzynicach, należących do Babimojskiego Kombinatu Rolnego w Sulechowie. 1954-1956 w ZMP, 1954-1981 w PZPR.

Od IX 1980 w „S”; współzałożyciel Komitetu Założycielskiego, przewodniczący KZ w Gospodarstwie Rolnym w Lubięcinie/Zakładzie Rolnym w Swarzynicach, od 27 XI 1980 członek Plenum Komitetów Założycielskich przy BKR w Sulechowie; członek Miejsko-Gminnej Komisji Koordynacyjnej w Sławie; od II 1981 członek MKZ w Zielonej Górze, od 1 VII 1981 główny księgowy ZR w Zielonej Górze, we IX 1981 wiceprzewodniczący MKS w Sławie, od 11 IX 1981 przewodniczący Komisji Koordynacyjnej Pracowników PGR przy ZR w Zielonej Górze.

Po 13 XII 1981 wyznaczony przez zarządcę komisarycznego „S” Antoninę Grzegorzewską do sporządzenia bilansu ZR, 1 IV 1982 przeniesiony do Zakładu Remontowo-Usługowego w Konotopie; 25 IV 1987 delegat do Rady Pracowniczej PGR w Swarzynicach. 1985-1991 główny księgowy w Zakładzie Rolnym w Kolsku, od 1991 na emeryturze.

1989-1990 członek Prezydium TZR w Zielonej Górze; w II 1992 delegat na kolejne WZD, przewodniczący Regionalnej Komisji Rewizyjnej; od IV 1995 (V WZD) w ZR w Zielonej Górze. 1990-1994 radny Miasta Sława. Od 1998 członek Parafialnego Zespołu Caritas przy kościele św. Michała Archanioła w Sławie.

17 V 1982 – 9 VII 1984 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO/WUSW w Zielonej Górze/p. IV RUSW w Nowej Soli w ramach KE krypt. Księgowy.

 

Przemysław Zwiernik

Region Zielona Góra, Sława

Opcje strony

do góry