Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Klisz Teresa

Teresa Klisz, ur. 22 X 1931 w Bobrku (obecnie dzielnica Bytomia). Absolwentka Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego w Krakowie, Wydz. Trenerski (1970).

1952-1958 pracownik Zakładów Przemysłu Wełnianego Bawelana w Bielsku-Białej, 1964-1976 instruktorka gimnastyki w Klubie Sportowym Start tamże, 1976-1984 nauczycielka w SP nr 20 tamże.

Od X 1980 w „S”, założycielka Koła w SP, od I 1981 przewodnicząca KZ Pracowników Oświaty i Wychowania w Bielsku-Białej, wiceprzewodnicząca Sekcji POiW Regionu Podbeskidzie.

Po 13 XII 1981 zatrzymywana, przesłuchiwana, w II 1982 internowana przez 10 dni w Ośr. Odosobnienia w Żywcu; po wyjściu organizatorka pomocy materialnej dla uwięzionych i ich rodzin. 1984-1990 na rencie.

W 1989 współorganizatorka struktur oświaty „S” na Podbeskidziu. 1990-1993 kierownik świetlicy w SP nr 20, od 1993 na emeryturze.

Autorka wierszy publikowanych w prasie regionalnej, tomiku poezji, wspomnień.

Uhonorowana tytułem Zasłużona dla Solidarności Podbeskidzia (2005).

Artur Kasprzykowski

Region Podbeskidzie, Bielsko-Biała

Opcje strony

do góry