Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kloc Roman

Roman Kloc, ur. 5 VIII 1940 w Rychcicach k. Drohobycza (obecnie Ukraina). Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydz. Matematyczno-Fizyczno-Chemiczny (1963).

1963-1964 stażysta w Zakładach Konstrukcyjno-Mechanizacyjnych Przemysłu Węglowego w Katowicach, 1964-1983 starszy specjalista we Wrocławskich Zakładach Elektronicznych Mera-Elwro we Wrocławiu, od 1983 na rencie inwalidzkiej.

W VIII 1980 uczestnik strajku w Mera-Elwro, członek KS; od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego, następnie wiceprzewodniczący KZ w Mera-Elwro. W VI 1981 delegat na I WZD Regionu Dolny Śląsk, członek ZR, sekretarz Prezydium ZR, koordynator Działu Prawnego i Interwencji „S” Regionu Dolny Śląsk, IX/X 1981 delegat na I KZD, członek Krajowej Komisji Wyborczej. Autor audycji radiowych dla pracowników Mera-Elwro.

12 XII 1981 zatrzymany, od 13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia we Wrocławiu, następnie w Grodkowie, 16 X 1982 zwolniony.

W IV 1989 członek RKW „S” Dolny Śląsk, reaktywował struktury „S” w Regionie, prowadził działalność informacyjną. W 1989 uczestnik kampanii wyborczej KO „S”.

Agnieszka Klarman

Opcje strony

do góry