Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Klucznik Kazimierz

Kazimierz Klucznik, ur. 28 VIII 1923 w Mikulińcach (obec. Ukraina), zm. 10 III 1994. Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie, Wydz. Historii (1969).

Od 1942 w AK. Od 1944 w I Armii WP gen. Zygmunta Berlinga. W IV 1945 ukończył szkołę oficerską ze stopniem podporucznika, następnie dowódca plutonu kompanii zwiadowczej w składzie 11 Dywizji Piechoty II Armii WP; we IX 1946 zdezerterował z LWP z powodu stosunków panujących w wojsku; do 1952 w ukryciu, pod nazwiskiem Jan Nowak zatrudniany jako nauczyciel w pow. prudnickim i kozielskim. Od 1963 kierownik kędzierzyńskiej filii Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej w Opolu. W l. 60. działacz Stronnictwa Demokratycznego; publicznie wyrażał negatywne stanowisko wobec obowiązującej ideologii, postulował upamiętnienie ofiar Zbrodni Katyńskiej. W 1965 solidaryzował się z treścią orędzia biskupów polskich do biskupów niemieckich. W 1971 pozbawiony możliwości pełnienia funkcji radnego miejskiego z ramienia SD. W 1977 autor listu otwartego do Sejmu PRL krytykującego ówczesne stosunki polsko-sowieckie i apelującego o zmianę polityki władz PRL wobec Polonii w ZSRS.

W 1980 organizator lokalnych struktur KPN w Kędzierzynie-Koźlu; w I 1981 poddany rewizji w miejscu pracy (konfiskata wydawnictw i materiałów KPN). Od IX 1980 w „S”; współorganizator, następnie sekretarz KZ „S” Pracowników Oświaty i Wychowania w bibliotece; członek Komisji Rewizyjnej MKZ w Kędzierzynie-Koźlu. Od IV 1981 przewodniczący KOWzP w Kędzierzynie-Koźlu, członek Opolskiego KOWzP; inicjator działań na rzecz utworzenia wolnego harcerstwa wśród młodzieży szkolnej.

Po 13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Opolu, następnie w Darłówku, zwolniony 16 X 1982. Odwołany ze stanowiska kierownika filii Biblioteki Pedagogicznej w Kędzierzynie-Koźlu; od 1983 na emeryturze. W X 1983 ukarany przez kolegium ds. wykroczeń za zakłócenie rozprawy przeciwko uczestnikom manifestacji ulicznej 31 VIII; kolejna rewizja w jego mieszkaniu, konfiskata wydawnictw podziemnych, znaczków KPN, odpisów notatek funkcjonariuszy SB, obciążających uczestników manifestacji. Członek KIK przy kościele parafialnym św. Zygmunta w Koźlu; od 1985 w Bractwie Oblatów św. Brygidy, członek Kapituły Generalnej; inicjator budowy dwóch pomników ku czci ks. Umiński Jan, ks. Jan Umiński, ks., ur. 25 VII 1930 w Rypinie, zm. 20 VI 1990 w Sulejowie k. Piotrkowa Trybunalskiego. Absolwent Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi, święcenia kapłańskie (1955). Jerzego Popiełuszki na terenie Kędzierzyna-Koźla. Od II 1987 członek jawnej Tymczasowej Rady Regionalnej „S” Śląska Opolskiego; 1987-1988 sygnatariusz oświadczeń TRR. Od 1987 członek Rady Koordynacyjnej Polskiej Ligi Praw Człowieka; członek Komisji Badania Zbrodni Ludobójstwa Stalinowskiego, powołanej w ramach PLPCz; w VIII 1987 inicjator utworzenia opolskiego przedstawicielstwa PLPCz, od X 1987 Komisji ds. Interwencji i Praworządności „S” Śląska Opolskiego; jako członek Komisji współorganizator pomocy prawnej i materialnej dla osób represjonowanych. W VI 1987 współorganizator (mimo rozmowy ostrzegawczej przeprowadzonej z nim przez SB) kościelnych służb porządkowych podczas wizyty Jana Pawła II w Gdańsku, następnie autor pisma do ministra spraw wewnętrznych ze skargą na działalność służb porządkowych podległych MSW.

W 1989 członek KO „S” w Kędzierzynie-Koźlu, przedstawiciel KO w Okręgowej Komisji Wyborczej nr 69.

 

Zbigniew Bereszyński

Region Śląsk Opolski, Kędzierzyn-Koźle

Opcje strony

do góry