Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Klukowski Janusz Wojciech

Janusz Wojciech Klukowski, ur. 2 I 1957 w Szczecinie. Absolwent Pomorskiej Akademii Medycznej (1985), w 1988 specjalizacja: psychiatra dzieci i młodzieży, w 1989 specjalista medycyny pracy, w 2006 specjalista psychiatra.

W 1971 jako uczeń LO twórca dokumentacji fotograficznej z pochodu 1-Majowego i przemarszu stoczniowców w czarnych rękawicach z transparentem „Pomścimy pomordowanych”. Od 1977 w kontakcie z ROPCiO, w V 1978 rzecznik i sygnatariusz deklaracji założycielskiej SKS, w kontakcie z KPN; w 1978 autor ulotek SKS, przepisywacz, drukarz, współorganizator działalności wydawniczej (z Elżbietą Czumą, Markiem Zawieją, Dariuszem Rowickim), 1978-1989 kolporter niezależnych wydawnictw NZS i KPN (we współpracy z Jerzym Sychutem i Radzimierzem Nowakowskim) wśród studentów i w mieście.

Jesienią 1980 przewodniczący Komitetu Założycielskiego NZS PAM, następnie przewodniczący NZS PAM, w IV 1981 delegat na I Zjazd NZS; członek KOWzP; przepisywacz, drukarz, organizator transportu książki Leszka Moczulskiego ''Rewolucja bez rewolucji''.

13 XII 1981 internowany, początkowo w AŚ KW MO w Szczecinie, następnie w Ośr. Odosobnienia w Wierzchowie (gdzie został pobity) i Strzebielinku, zwolniony 27 XI 1982. Od XII 1982 członek nieformalnej struktury opozycyjnej działaczy NZS, Ruchu WiP, KPN i „S” (we współpracy z Markiem Adamkiewiczem, Jerzym Sychutem, Teresą i Leszkiem Bailami), kolporter, autor zapisu audio i foto Mszy za Ojczyznę na terenie kraju, slajdów z pogrzebu ks. Jerzego Popiełuszki, organizator ich pokazów w parafiach w całym kraju; w 1983 autor spotkań z młodzieżą warszawską nt. perspektyw walki o niepodległość; 16 XII 1984 (w rocznicę Grudnia ’70) uczestnik demonstracji w Gdańsku z transparentem „S” Pomorza Zachodniego. 1978-1981 i 1983-1986 wielokrotnie zatrzymywany, poddawany rewizjom. 1985-1996 lekarz psychiatra w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Pile.

1988/1989 wiceprzewodniczący Tymczasowego Komitetu Założycielskiego „S” Regionu Pilskiego, od wiosny 1989 przewodniczący KZ przy Wojewódzkim Szpitalu w Pile; 1989-1990 wiceprzewodniczący Obywatelskiego Komitetu Porozumiewawczego Ziemi Nadnoteckiej tamże. 1990-1999 w PChD, 1995-1998 przewodniczący Zarządu Regionalnego w Pile, członek Rady Politycznej. 1996-1998 przewodniczący Zarządu Regionu Pilskiego Ogólnopolskiego ZZ Lekarzy. 1990-1992 burmistrz Wałcza. 1996-2006 lekarz medycyny pracy w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Pile; w 1998 dyr. Wydz. Zdrowia w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim Delegatura w Pile, od 1999 właściciel i lekarz Centrum Medycyny Holistycznej w Szczecinie, od 2006 lekarz psychiatra w SPZ ZOZ Zdroje w Szczecinie.

Do 26 II 1980 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Szczecinie w ramach SOS krypt. Zakonnik; do 18 XI 1985 przez Wydz. III WUSW w Szczecinie w ramach SOR krypt. Dagerotyp; przez Wydz. III WUSW w Pile w ramach SOR krypt. Gryf.

 

Sylwia Wójcikowa

Szczecin, Region Pomorze Zachodnie

Opcje strony

do góry