Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Klyta Andrzej

Andrzej Klyta, ur. 27 X 1939 w Chorzowie. Ukończył Zasadniczą Szkołę Górniczą przy KWK Prezydent w Chorzowie (1956).

1956-1960 zatrudniony w KWK Prezydent w Chorzowie, 1960-1964 w Zakładzie Energetycznym Gliwice Filia Chorzów; 1964-1986 w Hucie Kościuszko w Chorzowie.

Od IX 1980 w „S”, przewodniczący Wydziałowego Komitetu Założycielskiego „S” na Walcowni Dużej, od IX 1980 przewodniczący Komitetu Założycielskiego, od X 1980 przewodniczący KZ, następnie przewodniczący MKK w Chorzowie, delegat Prezydium KZ do Krajowej Sekcji Hutnictwa z siedzibą w Krakowie, członek Zarządu Krajowej Sekcji Hutnictwa. 25 XI 1981 współorganizator akcji plakatowej w Chorzowie.

17 XII 1981 zatrzymany w KM MO w Chorzowie, następnie internowany w Ośr. Odosobinenia w Zabrzu Zaborzu, od 19 III 1982 w Uhercach, 25 III 1982 zwolniony, następnie na leczeniu w sanatorium w Krynicy. Od 1983 ponownie zatrudniony w Hucie Kościuszko. W 1983 wielokrotnie zatrzymywany na 48 godzin w KM MO w Chorzowie i KW MO w Katowicach. 14 IV 1983 uczestnik spotkania członków KSH w Długołęce, kolporter pisma „Solidarność hutnicza - Biuletyn Krajowej Sekcji Hutniczej NSZZ «Solidarność»” na terenie Chorzowa i Świętochłowic, 29 XI 1983 organizator w swoim mieszkaniu spotkania członków reaktywowanej KSH. 17 XII 1983 po rewizji w domu zatrzymany, przesłuchiwany w KM MO w Chorzowie, 19 XII 1983 przewieziony do KW MO w Katowicach, aresztowany, przez 2 miesiące przetrzymywany w KW MO, następnie w AŚ, 3 IX 1984 zwolniony na mocy amnestii; zwolniony z pracy. Do 1986 bez zatrudnienia, utrzymywał się z prac dorywczych. II-VI 1986 zatrudniony w Rolniczej Spółdzielni Pracy w Rudzie Śląskiej.

Od 27 VI 1986 z rodziną na emigracji w Australii. Od 1986 zatrudniony w Sydney: 1986-1988 w Zakładach Metalowych – Przygotowalnia dla Budownictwa; w 1988 w Firmie Budowlano-Elektrycznej, 1988-1989 w Firmie Demag, 1989-1997 w Kompanii Kanadyjskiej Alkan Huta i Walcownia Aluminium, 1997-2007 w firmie reklamowej, od 2005 na emeryturze . Od 2005 członek Stowarzyszenia Nasza Polonia w Sydney.

Autor kilkudziesięciu wniosków racjonalizatorskich i patentu: Automatyczna maszyna ostrzałko-hartownicza pił tarczowych dużych średnic (1980).

Halina Żwirska

Opcje strony

do góry