Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kłos Ryszard

Ryszard Kłos, ur. 3 VIII 1961 w Legnicy. Ukończył Zasadniczą Szkołę Budowy Okrętów przy Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni (1979) i Technikum Budowy Okrętów tamże (1986).

1976–VI 1982 uczeń szkoły przyzakładowej, nast. monter rurociągów okrętowych w Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni. VIII 1980 uczestnik strajku, od IX 1980 w „S”; członek Komisji Wydziałowej W–2. Od II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II, tzw. II Krajówka, powstała w III 1982 w Trójmieście z inicjatywy: Tadeusza Harasimowicza (od XII 1981 na emeryturze, wcześniej gł. księgowy w Gdańskich Zakładach Rybnych, doradca tamtejszej KZ „S”), Józefa Koska (dźwigowy w Zarządzie Portu Gdynia), Pawła Slezyngiera (mistrz na Wydz. K-2 Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni, przewodniczący „S” na największym wydziale stoczni), Jana Gawina (w III 1982 w SKP, od X 1982 pracownik Okręgowego Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego w Gdyni), Pawła Zińczuka (ze Stoczni Gdańskiej im. Lenina, od IX 1980 łącznik Wydz. P-1 z Komitetem Założycielskim „S” w SG, nast. członek KZ), Janusza Satory (w 1980 w WZZ, w VIII 1980 członek KS w Elmorze; nast. wiceprzewodniczący KZ; 15 XII 1981 organizator 1-dniowego strajku w zakładzie, nast. w ukryciu), Ryszarda Jankowskiego (ze Stoczni Nauta w Gdyni), Jana Kisielewskiego, we współpracy z Tadeuszem Kulczyńskim (z Gdańskiej Stoczni Remontowej) i przedstawicielami Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte: Andrzejem Adamczykiem, Romanem Wyżlicem, Janem Wójcikiem. W komórce poligraficznej II Krajówki byli: Andrzej Andrzejewski, Justyn Baranowski, Witold Szaniawski; Tadeusz Szozda (łącznik z II KK). Członkowie II Krajówki m.in. kolportowali pisma podziemne („Tygodnik Mazowsze”, „Solidarność Narodu”). 28 VIII 1982 wystosowano „Apel do społeczeństwa” nawołujący do udziału w manifestacjach. Nazwa organizacji (miała posłużyć do sygnowania dokumentów) była kwestią sporną: II KK NSZZ „S” zaproponował T. Harasimowicz, by nadać większą rangę programowi, nad którym pracowali przedstawiciele największych zakładów Trójmiasta. Dokument: „Program budowy ugody narodowej” został ostatecznie zredagowany w VII 1982 przez P. Slezyngiera we współpracy z T. Harasimowiczem i P. Zińczukiem (podczas spotkania w jego mieszkaniu); był to przeredagowany tekst tez Prymasowskiej Rady Społecznej (opublikowanych 5 IV 1982). Wydany 4 VIII 1982 program podpisano: „Delegaci i Pracownicy. II KK NSZZ «S» (działająca na czas zawieszenia Związku)”. Zastrzeżenie to dołączono, by podkreślić, że II Krajówka nie dąży do przejęcia władzy w „S”. Żądano m.in.: odwołania stanu wojennego, likwidacji ograniczeń praw i swobód obywatelskich, uwolnienia internowanych, uniewinnienia aresztowanych, przywrócenia do pracy zwolnionych za działalność związkową, zaniechania represji wobec pracowników nauki. Spotkania II Krajówki odbywały się: w mieszkaniach T. Harasimowicza w Sopocie, P. Zińczuka w Gdańsku, w mieszkaniu przy ul. Leczkowa, na przystankach SKM Gdańsk Politechnika i Gdynia-Redłowo, w parkach. W V 1982 na Łysej Górze w Sopocie członkowie II Krajówki spotkali się z poszukiwanym listem gończym Bogdanem Lisem, który interesował się nastrojami w zakładach pracy; postanowiono utrzymywać kontakt, II Krajówka zobowiązała się przekazać mu przez łącznika opracowany program organizacji. II Krajówka została rozbita na przełomie XII 1982/I 1983; 9 XII 1982 zatrzymano, nast. aresztowano P. Slezyngiera, 19 I 1983 – J. Koska, 24 I 1983 – T. Harasimowicza, 27 I 1983 – J. Gawina, 7 II 1983 – P. Zińczuka, 30 V 1983 – R. Jankowskiego, na pocz. VII 1983 – J. Satora. J. Kisielewski od I 1983 ukrywał się, późn. został zatrzymany. 27 VII 1983 ppłk Stefan Rutkowski, Naczelnik Wydz. Śledczego WUSW w Gdańsku, wniósł wniosek o umorzenie śledztwa na mocy amnestii. 16 XI 1983 Sąd Rejonowy w Gdańsku umorzył śledztwo. 1981 członek KOWzP w Gdańsku; 27 V–5 VI 1981 uczestnik głodówki na terenie Akademii Medycznej tamże (głodujący domagali się zwolnienia działaczy KPN).

14–15 XII 1981 uczestnik strajku w SKP, 15–16 XII 1981 strajku w Stoczni Gdańskiej im. Lenina. 16 XII 1981 zatrzymany i osadzony w ZK w Starogardzie Gdańskim. 18 XII 1981 ukarany grzywną przez Kolegium ds. Wykroczeń przy Naczelniku Miasta Starogard Gdański. I–III 1982 druk i kolportaż (m.in. z Leszkiem Demczukiem i Janem Hermanowiczem) na terenie SKP i Wybrzeża Gdańskiego „Niezależnego Serwisu Informacyjnego »Solidarność«” i biuletynu „Krzyk”. 3 III 1982 zatrzymany, 5 III 1982 aresztowany i osadzony w AŚ w Gdańsku, 5 VII 1982 skazany przez Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni na 3 lata pozbawienia wolności. Od 16 VII 1982 w ZK w Potulicach. 2 VIII 1983 darowanie kary przez Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni. 6 VIII 1983 zwolniony z ZK.

XI 1983–1997 hydraulik, monter maszyn i urządzeń, mistrz ds. cieplnych i wodnych, kierownik utrzymania ruchu, specjalista ds. gospodarki energetycznej, kierownik działu gospodarczego, samodzielny referent ds. adm. w Zakładach Mięsnych w Gdyni.

1983–1988 współpracownik RKK „S”, m.in. z Krzysztofem Dowgiałłą, Zbigniewem Dąbrowskim, Lechem Kaczyńskim, Antonim Grabarczykiem, Zygmuntem Sabatowskim i Andrzejem Michałowskim druk i kolportaż pism podziemnych, m.in.: „Gryps. Biuletyn Terytorialnego Związkowego Komitetu Samoobrony Społecznej”, „Portowiec”.

Od 1989 ponownie w „S”, członek KZ, 1992–1996 wiceprzew., 1994–1996 wiceprzew. Sekcji Krajowej Przemysłu Mięsnego oraz wiceprzew. Sekretariatu Przemysłu Spożywczego.

1998–2011 magazynier, kierownik magazynu, handlowiec w Wema SA w Rumi, 2012–2014 własna działalność gospodarcza, od 2014 bezrobotny.

Od 1994 członek Stowarzyszenia Godność.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2007).

Arkadiusz Kazański

Opcje strony

do góry