Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kłos Stanisław

Stanisław Kłos, ur. 1 XI 1940 w Gorliczynie k. Przeworska. Ukończył ZSZ w Rzeszowie (1957), mistrz piekarski.

1954-1960 zatrudniony w Państwowej Spółdzielni Spożywców w Jarosławiu. W 1960 powołany do wojska w Nisku, po złożeniu przysięgi osadzony na 3 lata w więzieniu wojskowym w Stargardzie Szczecińskim za odmowę udzielania odpowiedzi na komendy wydawane w jęz. rosyjskim, w VII 1963 zwolniony (w więzieniu pogorszył się jego stan zdrowia). W 1964 ponownie zatrudniony w PSS Jarosław, 1964-1967 kierownik piekarni Gminnej Spółdzielni w Gaci, 1967-1968 pracownik PSS w Przeworsku, 1969-1980 kierownik piekarni MHD i WSS Oddział w Łańcucie.

Od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego, przewodniczący KZ w WSS Oddział w Łańcucie (w trakcie trwania strajku ustrzycko-rzeszowskiego podjęto decyzję o zaopatrywaniu strajkujących w pieczywo).

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Załężu k. Rzeszowa, zwolniony 13 I 1982; 12 V 1982 ponownie internowany w Załężu, zwolniony 1 VII 1982. Po wyjściu utrzymywał się z gospodarstwa rolnego w Gaci. 1982-1988 kolporter i łącznik w siatce kolportażowej „S” działającej na terenie Łańcuta i Przeworska. 1982-1986 przesłuchiwany, rewizje w domu, skazywany na kary grzywny przez kolegium ds. wykroczeń za kolportaż ulotek, plakatowanie i malowanie haseł oraz szkalowanie władzy ludowej. W 1983 współpracownik „S” RI na terenie Jarosławia i okolic, nast. do 2002 członek „S” RI.

W 1989 członek KO w Przemyślu, przedstawiciel „S” RI w Jarosławiu. W 1991 szef sztabu wyborczego okręgu przemysko-krośnieńskiego PSL-PL. 1992-1997 i 2002-2006 w USA, od 2006 w Polsce.

Do 24 X 1989 rozpracowywany przez p. VI RUSW w Przeworsku w ramach KE.

 

Michał Stręk

Region Rzeszów, Łańcut

Opcje strony

do góry