Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kłys Jacek

Jacek Kłys, ur. 4 XI 1948 w Pabianicach. Ukończył Technikum Chemiczne Ministerstwa Przemysłu Chemicznego w Płocku (1969).

1969-1974 pracownik Rafinerii Nafty Glinik Mariampolski w Gorlicach, 1974-1986 Gdańskich Zakładów Rafineryjnych.

W VIII 1980 współorganizator strajku w GZR, członek KS, odpowiedzialny za zapewnienie paliwa dla transportu sanitarnego, służb miejskich oraz gdańskiego MKS; od IX 1980 w „S”, członek Prezydium MKZ Gdańsk, od X 1980 oddelegowany do pracy związkowej w MKZ, następnie ZR, odpowiedzialny m.in. za nadzorowanie wyborów do komisji zakładowych oraz struktur branżowych Związku, w 1981 członek Tymczasowego Prezydium KKP „S”, w VII 1981 delegat na I WZD Regionu Gdańsk i I KZD.

16-18 XII 1981 współorganizator strajku w GZR, 18 XII 1981 aresztowany, osadzony w AŚ w Gdańsku, zwolniony 14 I 1982 po umorzeniu postępowania przez Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni. 1986-1988 na emigracji w USA.

1988-1989 pracownik Zakładu Usługowo-Produkcyjnego Drecem w Gdańsku, 1989-1991 GZR. Od XI 1991 ponownie w USA.

Arkadiusz Kazański

Gdańsk, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry