Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kłys Jacek

Jacek Kłys, ur. 4 XI 1948 w Pabianicach. Ukończył Technikum Chemiczne w Płocku (1969).

1969–1974 aparatowy w Rafinerii Nafty Glinik Mariampolski w Gorlicach, 1974–1986 aparatowy procesów destylacyjnych - sterowniczy w Rafinerii Nafty Gdańsk w budowie/Gdańskich Zakładach Rafineryjnych.

W VIII 1980 współorganizator strajku w zakładzie, członek KS, odpowiedzialny za zapewnienie paliwa dla transportu sanitarnego, służb miejskich oraz MKS w Stoczni Gdańskiej. Od IX 1980 w „S”; członek Komitetu Założycielskiego, od X 1980 KZ. Od X 1980 prezydium MKZ/ZR Gdańsk, odpowiedzialny m.in. za nadzorowanie wyborów do komisji zakładowych oraz struktur branżowych związku. W VII 1981 delegat na I WZD Regionu Gdańskiego; IX/X 1981 delegat na I KZD.

16–18 XII 1981 uczestnik strajku w zakładzie. 19 XII 1981 zatrzymany, 20 XII 1981 aresztowany, osadzony w AŚ w Gdańsku, 13 I 1982 Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni umorzył postępowanie, 14 I 1982 zwolniony. 1986–1988 wyjazd czasowy do USA. 1988–1989 kierownik robót w Zakładzie Usługowo-Produkcyjnym Drecem w Gdańsku, 1989–1991 aparatowy w Gdańskich Zakładach Rafineryjnych.

Od XI 1991 w USA. 1992–1996 technik ortopedyczny w Center for Orthotics Design w San Francisco, 1997–1998 referent wysyłki i odbioru przesyłek w Pyromet Inc. tamże, 1998–1999 pracownik budowlany w Allied Property Services tamże, 2000–2004 handymen services w Jack’s Home Maintanance tamże, 2004–2013 usługi budowlane w Jack’s Home Improvment tamże. Od 2013 na emeryturze.

8 X 1981 - 18 X 1985 zarejestrowany przez Inspektorat Kierownictwa SB KW MO w Gdańsku jako KTW/TW ps. Wirski. Materiały nie zachowały się. Według relacji Jacka Kłysa do współpracy nie doszło. We IX 1981 przed wyjazdem delegacji ZR do Francji, podczas odbioru paszportu rozmawiał z funkcjonariuszem SB, co mogło zostać uznane za zgodę na podjęcie współpracy. W I 1982 SB ponownie próbowała go bezskutecznie pozyskać do współpracy podczas pobytu w AŚ w Gdańsku. 1 IX 1982 – 20 I 1988 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO/WUSW w Gdańsku w ramach SOR krypt. Redaktor.

Arkadiusz Kazański

Gdansk, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry