Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kłosowski Zbigniew

Zbigniew Kłosowski, ur. 17 VII 1956 w Zielonej Górze, zm. 7 III 2004 w Bostonie (USA). Ukończył ZSZ w Skwierzynie (1974).

1974–1976 mechanik w Przedsiębiorstwie Sprzętowo-Transportowym Budownictwa Rolniczego w Świebodzinie; 1976 kierowca w Przedsiębiorstwie Transportowym Handlu Wewnętrznego w Zielonej Górze – Filia w Świebodzinie, 1976–1978 zasadnicza służba wojskowa; 1978–1983 kierowca w Świebodzińskim Kombinacie Rolnym – Zakład Rolny w Lubogórze.

Od IV 1981 w „S”; organizator „S” w zakładzie, od 16 IV 1981 przew. Komitetu Założycielskiego, od 29 V przew. Komisji Oddziałowej i KZ w Gospodarstwie Lubogóra i przew. KZ w Zakładzie Rolnym w Lubogórze; w VI delegat na I WZD Regionu Zielona Góra; 1 VIII oddelegowany do pracy związkowej na stanowisko przew. KZ. VIII/IX członek KS/Komitetu Obrony Własności Państwowych Przedsiębiorstw Rolnych (kierowanego przez dyr. zakładu Henryka Leśniewskiego). W wyniku działalności związkowej w ostrym konflikcie z dyr. zakładu; 1 X 1981 cofnięto mu oddelegowanie do pracy związkowej, 12 X zwolniony z zarzutem porzucenia pracy. W jego obronie wystąpił Zakładowy KS, który domagał się przywrócenia go do pracy i odwołania dyrekcji zakładu. Strajki popierające postulaty „S” w Lubogórze rozszerzyły się na in. zakłady, strajkującym poparcia udzielił ZR (22 X – 12 XI 1981 trwał z tego powodu strajk powszechny w Regionie), X – XI członek RKS. W wyniku podpisanego porozumienia przywrócony do pracy.

13 XII 1981 internowany, przetrzymywany w Ośrodku Odosobnienia w Zielonej Górze, Głogowie, Ostrowie Wielkopolskim i Gębarzewie. 13 VII 1982 zwolniony, wrócił do pracy w Zakładzie Rolnym w Lubogórze; 1 XI 1982 przeniesiony na stanowisko pracownika produkcji roślinnej, 2 XI 1982 – 31 VII 1983 na urlopie wychowawczym, 31 VII 1983 rozwiązał umowę o pracę za porozumieniem stron.

Od 1984 na emigracji w USA.

Przemysław Zwiernik

Lubogóra, Region Zielona Góra

Opcje strony

do góry