Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kłyż Wojciech

Wojciech Kłyż, ur. 5 VII 1957 w Przemyślu. Ukończył Technikum Mechaniczno-Elektryczne tamże (1977).

1968-1985 członek i zawodnik sekcji narciarstwa alpejskiego Klubu Sportowego Polna w Przemyślu, od 1976 ratownik GOPR. W 1978 pracownik Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych, 1978-1979 Zakładów Chemii Gospodarczej Pollena-Astra, 1979-1981 Banku Gospodarki Żywnościowej Oddział w Przemyślu.

Od IX 1980 w „S” współzałożyciel Komitetu Założycielskiego w BGŻ Oddział w Przemyślu, od XI 1980 przewodniczący KZ; członek MKZ „S” w Przemyślu; w VII 1981 delegat na WZD Regionu Południowo-Wschodniego, członek ZR, następnie wiceprzewodniczący ZR.

13 XII 1981 współorganizator (m.in. Krystyną Gładysz, Ryszardem Głowackim, Ryszardem Góralem, Markiem Kamińskim, Zygmuntem Majgierem, Krystyną Osińską, Markiem Pudlińskim, Zygmuntem Pysiem, Stanisławem Trybalskim) RKS, który przygotował ulotkę wzywającą załogi zakładów pracy Regionu do strajku. 14 XII 1981 (z Krzysztofem Prokopem) wręczył wojewodzie przemyskiemu pisemny protest przeciw zatrzymaniu działaczy „S”. Po wyjściu od wojewody zatrzymany, przesłuchiwany, 14/15 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Uhercach. 17 XII 1981 ponownie przesłuchiwany w KW MO w Przemyślu, 18 XII 1981 aresztowany, 31 XII 1981 skazany w trybie doraźnym wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Przemyślu na 3 lata więzienia, osadzony w ZK w Hrubieszowie (uczestnik głodówek), w ZK w Łęczycy, 31 III 1983 zwolniony na mocy aktu łaski Rady Państwa; zwolniony z pracy. Od 1983 prowadzi własny zakład ślusarski. Od V 1983 do jesieni 1983 kurier (z Markiem Pudlińskim) prasy podziemnej (m.in. „Tygodnika Mazowsze”) z Warszawy (od Elżbiety Misiak-Bremer). 1983-1987 uczestnik spotkań Duszpasterstwa Rolników w Krasiczynie. 1983-1989 wielokrotnie zatrzymywany na 48 godz., przesłuchiwany, poddawany rewizjom. W V 1989 podjął nieudaną próbę reaktywowania ZR w składzie sprzed 13 XII 1981.

1988-2000 członek Spółdzielni Rzemieślniczej Przyszłość w Przemyślu, 1992-1996 członek Rady Nadzorczej. 1990-2002 członek Zarządu Cechu Rzemiosł Różnych w Przemyślu. 1994-2002 członek Zarządu Grupy Bieszczadzkiej GOPR w Sanoku. Instruktor ratownictwa górskiego.

Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi (2005).

Od 21 X 1980 rozpracowywany przez Wydz. IIIA KW MO w Przemyślu w ramach SO krypt. Sanatorium; 22 XII 1981 – 26 II 1982 przez Wydz. V KW MO w Przemyślu w ramach SOR krypt. Chemik; 6 VI 1983 – 30 IV 1986 przez Wydz. V KW MO/WUSW w Przemyślu w ramach KE krypt. Taternik; 24 XI 1988 – 31 VIII 1989 przez Wydz. III WUSW w Przemyślu w ramach KE krypt. Taternik.

 

Michał Stręk

Region Południowo-Wschodni, Przemyśl

Opcje strony

do góry