Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kmieć-Baranowska Genowefa

Genowefa Kmieć-Baranowska, ur. 21 IX 1952 w Toruniu. Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydz. Prawa (1975) oraz Wyższej Szkoły Humanistycznej w Pułtusku.

Od 1975 kierownik oddziału w Okręgowym Urzędzie Przewozu Poczty w Olsztynie, następnie radca prawny w WSS Społem tamże, następnie w Warmińskim Seminarium Duchownym Hosianum. 1978-1981 w PZPR.

Od IX 1980 w „S”; członek KZ Pracowników Łączności w Olsztynie.

1982-1987 współpracowniczka Charytatywnego Punktu Pomocy dla Więźniów i Internowanych przy parafii św. Józefa w Olsztynie (pomoc prawna i materialna); kilkakrotnie zatrzymywana i przesłuchiwana; w 1985 zaangażowana w obsługę prawną i organizację pogrzebu Marcina Antonowicza; uczestniczka VI Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej w Olsztynie. Do 1988 członek Warmińskiego Klubu Katolików.

Odznaczona medalem Pro Publico Bono.

1982-1984 rozpracowywana przez p. II KW MO/WUSW w Olsztynie w ramach KE krypt. Stanisława, zdjęto z ewidencji 5 III 1984.

Renata Gieszczyńska

Region Warmińsko-Mazurski, Olsztyn

Opcje strony

do góry