Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kmiecik Jolanta

Jolanta Kmiecik, ur. 12 VI 1949 w Tczewie. Absolwentka Politechniki Warszawskiej, Wydz. Transportu Kolejowego (1974).

1968-1973 pracowniczka PKP na stacjach w Różynach, Pszczółkach, Tczewie, 1973-2000 Biura Inwestycji Północnej Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych w Gdańsku.

Od IX 1980 w „S”, wiceprzewodnicząca Komitetu Założycielskiego w Północnej DOKP, następnie KZ, członek Sekcji Okręgowej Kolejarzy „S” Okręgu Północnego PKP, łączniczka struktur kolejowych z MKZ Gdańsk, w X 1980 uczestniczka głodówki protestacyjnej kolejarzy we Wrocławiu, od III 1981 oddelegowana do pracy w Biurze Interwencji MKZ Gdańsk (następnie ZR), kierownik biura regionalnego.

13 XII 1981 – 5 I 1982 w ukryciu, 6 I 1982 internowana w Ośr. Odosobnienia w Gołdapi, zwolniona 10 IV 1982. 1982-1989 kolporterka prasy podziemnej, m.in. „Solidarności Walczącej” (Oddział Trójmiasto), „Poza Układem” oraz wydawnictw KPN, w 1987 skazana za kolportaż przez Kolegium ds. Wykroczeń na karę grzywny.

1989-2000 przewodnicząca KZ w Centrali Północnej DOKP w Gdańsku, 1990-2006 delegat na kolejne WZD Regionu Gdańsk, członek ZR. 2001-2004 na świadczeniach przedemerytalnych, od 2004 na emeryturze.

Odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi (1998), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009), Krzyżem Wolności i Solidarności (2016).

Arkadiusz Kazański

Gdansk, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry