Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Knap Zbigniew

Zbigniew Knap, ur. 26 XI 1952 w Warszawie. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydz. Matematyki, Informatyki i Mechaniki (1978).

1978-1979 pracownik Okręgowego Laboratorium Poczty i Telekomunikacji w Warszawie, 1979-1982 starszy programista w MZK w Warszawie, zwolniony z pracy w ramach weryfikacji po zmilitaryzowaniu zakładów. 1977-1979 uczestnik mszy patriotycznych 11 listopada. 1978-1980 uczestnik wykładów TKN.

Od IX 1980 w „S”, przewodniczący Komitetu Założycielskiego w dyrekcji MZK, odpowiedzialny za nawiązanie łączności między strukturami „S” we wszystkich jednostkach i zajezdniach MZK. X 1980 – 13 XII 1981 delegat MZK do Regionu Mazowsze, członek ZR, w 1981 delegat na I i II WZD Regionu Mazowsze, delegat na I KZD.

13 XII 1981 – 29 IV 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Warszawie-Białołęce. 1982-1984 działacz w Duszpasterstwie Ludzi Pracy Wola. 1983-1991 właściciel zakładu rzemieślniczego w Warszawie.

1991-1992 członek ZChN. W 1992 kierownik biura Zarządu Głównego ZChN. 1993-1999 prezes Pracowniczej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej PAN Akademia w Warszawie, 2000-2006 specjalista ds. nieruchomości w Perganso Sp. z o.o. Od 2006 prezes Immobis Sp. z o.o. Członek Stowarzyszenia Wolnego Słowa.

 

Anna Grażyna Kister

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry