Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Knap Zbigniew

Zbigniew Knap, ur. 26 XI 1952 w Warszawie. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydz. Matematyki i Informatyki (1978).

1979–1982 st. programista w MZK w Warszawie, 30 IX 1982 zwolniony z pracy w ramach weryfikacji po zmilitaryzowaniu zakładów.

Od IX 1980 w „S”, przew. Komitetu Założycielskiego w dyrekcji MZK w Warszawie, odpowiedzialny za nawiązanie łączności między strukturami „S” we wszystkich jednostkach i zajezdniach, od XI 1980 członek MKZ Mazowsze w MZK, od I 1981 redakcji „Informatora Solidarności MZK”, od II 1981 Prezydium ZR Mazowsze i grupy roboczej ds. samorządów robotniczych w ZR Mazowsze, VI 1981 delegat na I WZD Regionu Mazowsze, od VI 1981 członek ZR Mazowsze, IX/X 1981 delegat na I KZD, XII 1981 na II WZD Regionu Mazowsze.

13 XII 1981–29 IV 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Warszawie-Białołęce. 1982–1983 działacz w Duszpasterstwie Ludzi Pracy Wola Wola „Wola”, pismo wydawane w Warszawie I 1982 – 11 IX 1989, od 1989 jako oficjalne pismo „S” Regionu Mazowsze. przy parafii św. Klemensa. 1982 zaopatrzeniowiec w firmie prywatnej w Warszawie, 1983–1991 właściciel zakładu rzemieślniczego w Sulejówku.

1991–1992 członek ZChN, 1992 szef Biura Zarządu Głównego. 1993–1999 prezes Pracowniczej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej PAN Akademia w Warszawie, 2000–2006 specjalista ds. nieruchomości w Perganso Sp. z o.o. tamże, od 2006 prezes Immodis Sp. z o.o. tamże. Od 2008 członek Stowarzyszenia Wolnego Słowa.

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2012).

 

Anna Grażyna Kister

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry