Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Knop Roman

Roman Knop, ur. 15 X 1955 w Sopocie. Ukończył Technikum Mechaniczno-Elektryczne w Gdańsku (1977). Absolwent Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni, Wydz. Administracji (2002).

1973-1974 elektryk w Zakładach Okrętowych Urządzeń i Automatyki Elmor w Gdańsku, 1976 – 19 VII 1984 elektromonter zakładowy w Zakładach Radiowych Radmor w Gdyni.

W VIII 1980 współorganizator strajku w zakładzie, członek KS. Od IX 1980 w „S”; członek Komitetu Założycielskiego, od XII 1980 wiceprzewodniczący KZ. Od IX 1980 członek Społecznego Komitetu Budowy Pomników Ofiar Grudnia ’70 w Gdyni.

Po 13 XII 1981 zaangażowany w działalność podziemnej „S” w zakładzie; m.in. z Ryszardem Świstem, Zdzisławem Żuchowskim, Elżbietą Kasprowską (m.in. druk i kolportaż wydawnictw dla Bogdana Borusewicza, współpraca z innymi zakładami – Magmor i Transbud w Gdańsku, kolportaż m.in. „Tygodnika Mazowsze”). 20 IV 1984 zatrzymany, następnie aresztowany i osadzony w AŚ w Gdańsku. Zwolniony z pracy. 31 VII 1984 zwolniony z aresztu na podstawie ustawy o amnestii. 28 VIII 1984 Prokuratura Rejonowa w Gdańsku umorzyła postępowanie. 1984-1991 oświetleniowiec w Teatrze Muzycznym w Gdyni.

Od 1989 ponownie w „S”; 1989-1991 przewodniczący KZ. 1991-2002 z-ca burmistrza Rumi, 1994-2006 radny miasta Rumi, 2006-2010 radny powiatu wejherowskiego z list Komitetu Wyborczego Samorządność. 1997-2003 przewodniczący Koła SKL w Rumi, członek Zarządu Wojewódzkiego. 2001-2003 przewodniczący Koła PO w Rumi, odszedł z partii po rezygnacji Macieja Płażyńskiego. Od 2003 właściciel gospodarstwa rybackiego Chomiec w gminie Polanów.

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2018).

21 IV 1983 – 8 I 1985 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO/WUSW w Gdańsku w ramach SOS krypt. Koteria.

Arkadiusz Kazański

Gdynia, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry