Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Knop Roman

Roman Knop, ur. 15 X 1955 w Sopocie. Ukończył Technikum Mechaniczno-Elektryczne w Gdańsku (1977), absolwent Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni, Wydz. Administracji (2002).

1973–1974 elektryk w Zakładach Okrętowych Urządzeń i Automatyki Elmor w Gdańsku, 1976–1984 elektromonter zakładowy w Zakładach Radiowych Radmor w Gdyni.

W VIII 1980 współorganizator strajku w zakładzie, członek KS. Od IX 1980 w „S”; członek Komitetu Założycielskiego, od XII 1980 wiceprzew. KZ. Od IX 1980 członek Społecznego Komitetu Budowy Pomników Ofiar Grudnia 1970 w Gdyni.

Po 13 XII 1981 zaangażowany w działalność podziemnej „S” w zakładzie, drukarz, kolporter podziemnych wydawnictw, m.in. pisma „Tygodnik Mazowsze”; współpracował z in. zakładami (Magmor i Transbud w Gdańsku). 20 IV 1984 zatrzymany, 22 IV 1984 aresztowany osadzony w AŚ w Gdańsku, 31 VII 1984 zwolniony na mocy amnestii, 28 VIII 1984 Prokuratura Rejonowa w Gdańsku umorzyła postępowanie. 19 VII 1984 zwolniony z pracy. 1984–1991 oświetleniowiec w Teatrze Muzycznym w Gdyni.

1989–1991 przew. KZ. 1991–2002 z-ca burmistrza Rumi, od 2003 właściciel gospodarstwa rybackiego Chomiec koło Sławna. 1994–2006 radny miasta Rumi, 2006–2010 radny Powiatu Wejherowskiego z list Komitetu Wyborczego Samorządność. 1997–2003 w SKL (przew. koła w Rumi, członek Zarządu Wojewódzkiego), 2001–2003 w PO (przew. koła w Rumi).

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2018).

21 IV 1983 – 8 I 1985 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO/WUSW w Gdańsku w ramach SOS krypt. Koteria.

Arkadiusz Kazański

Gdynia, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry