Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Knysok Anna

Anna Knysok, ur. 19 VII 1951 w Chorzowie. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, kierunek psychologia (1980).

1970–1989 pielęgniarka (do 1980), nast. psycholog kliniczny w Szpitalu im. dr. Józefa Rostka w Chorzowie. 1980–1989 członek KIK w Chorzowie.

Od IX 1980 w „S”; członek prezydium Komitetu Założycielskiego, nast. KZ., Komisji Koordynacyjnej Pracowników Służby Zdrowia; w VII/VIII i XII 1981 delegatka na I i II WZD Regionu Śląsko-Dąbrowskiego.

Po 13 XII 1981 kolporterka podziemnych pism: „Głos Śląsko-Dąbrowski”, „Solidarność”, „Ku Wolnej Polsce”; 1982–1985 współpracowniczka SW; 1982–1983 współpracowniczka podziemnego pisma „Nasza Solidarność”, odpowiedzialna za materiały poligraficzne i kolportaż. Współorganizatorka filii Biskupiego Komitetu Pomocy Uwięzionym i Internowanym przy parafii św. Jadwigi w Chorzowie, zbierała składki pieniężne, organizowała pomoc medyczną. 1982–1983 organizatorka lokali w Chorzowie i Katowicach dla ukrywającego się i ściganego listem gończym Józefa Zajkowskiego. 30 IV 1983 zatrzymana, nast. aresztowana, osadzona w areszcie KM MO w Chorzowie, nast. w areszcie KW MO w Katowicach i AŚ tamże, 13 VII 1983 areszt uchylono, 23 VIII 1983 Sąd Rejonowy w Chorzowie umorzył sprawę na mocy amnestii. 1982–1988 współorganizatorka mszy za Ojczyznę w parafii św. Jadwigi w Chorzowie.

Od 1989 członek Chorzowskiego KO. 1990–1999 członek i sekretarz PChD, 2000–2002 członek zarządu PPChD. 1989–1991 posłanka z listy KO, 1991–1993 z listy PChD. 1997–2001 wiceminister zdrowia i Pełnomocnik Rządu do Spraw Wprowadzenia Powszechnego Ubezpieczenia Zdrowotnego. 1993–1997 ponownie zatrudniona w Szpitalu im. dr. Józefa Rostka w Chorzowie, 2002–2003 dyr. szpitala, 2004–2015 po połączeniu szpitali z-ca dyr. Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie, od 1 II 2015 dyr. ZSM tamże.

Odznaczona Krzyżem Wolności i Solidarności (2011).

6 V 1983 – 8 VII 1988 rozpracowywana przez p. V-2 KM MO/MUSW w Chorzowie w ramach SOR krypt. Kolporter; 3 VIII 1988 – 16 VIII 1989 p. III MUSW w ramach KE krypt. Psycholog.

Weronika Rudnicka

Region Śląsko-Dąbrowski, Chorzów

Opcje strony

do góry