Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kobylański Rafał

Rafał Kobylański, ur. 14 X 1954 w Niemodlinie, zm. 8 III 2014 w Gdańsku. Ukończył II LO tamże (1973), 1973–1975 student Uniwersytetu Gdańskiego, kierunek pedagogika specjalna.

1977 uczestnik spotkań organizowanych przez trójmiejski SKS.

14–15 XII 1981 uczestnik strajku na Wydz. Humanistycznym UG. V 1982–IX 1984 współpracownik Andrzeja Fica w tajnej drukarni i wydawnictwie Ząb, drukarz, pracownik techn. Podziemnej Inicjatywy Wydawniczej (m.in. II–XI 1982 9 nr. „Biuletynu Informacyjnego”, 3 nr. „Naszego Czasu”, „Solidarności”, „Okna”, broszur, ulotek). XI 1984–1989 współtwórca (m.in. z A. Ficem, Michałem Szkudlarkiem, od 1986 Marcinem Karpińskim) drukarni Oficyny Kształt w Rumi-Janowie (środki finansowe na kupno nieruchomości od RKK „S” – Bogdana Borusewicza); druk podziemnych pism (m.in.: Przegląd Polityczny”, „Solidarność”, „Portowiec”, „Nasz Czas”, „Kontakty”, „Tygodnik Mazowsze”) oraz książek (m.in. Konspira Macieja Łopińskiego, Mariusza Wilka i Zbigniewa Gacha oraz 3 tomy Historii Dwudziestolecia 1918–1939 Pawła Zaremby).

1989–1991 szef Biura Fundacji Sprawni Inaczej, 1991–1995 dyr. produkcji w Drukarni Ryt w Gdańsku, 1996–2014 kierownik produkcji w Gdańskim Wydawnictwie Oświatowym.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2008).

Arkadiusz Kazański

Gdansk, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry