Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kochanowicz Kazimierz

Kazimierz Kochanowicz, ur. 1 XI 1956 w Żarach. Ukończył Technikum Mechaniczne w Leżajsku (1977); absolwent studiów z zakresu finansów i zarządzania na Sacred Heart University w Fairfield (USA, 2000).

Od 1977 zatrudniony w WSK PZL Rzeszów. Członek Ruchu Światło-Życie.

VIII/IX 1980 uczestnik strajku w WSK PZL, członek Międzywydziałowego KS; od IX 1980 w „S”, przewodniczący Komisji Wydziałowej na Wydz. TMT; w 1981 delegat na I WZD Regionu Rzeszów. Organizator niezależnej biblioteki w WSK PZL. Jesienią 1980 wspierał niezależny ruch rolników indywidualnych; współorganizator Komitetu Założycielskiego Solidarności Wiejskiej (przekształconej następnie w „S” RI) w Krzemienicy k. Łańcuta oraz w okolicznych wioskach gm. Czarna; współpracownik redakcji biuletynu „Wieś Rzeszowska”. I/II 1981 wspierał uczestników strajku chłopskiego w siedzibie b. WRZZ w Rzeszowie.

14 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Załężu k. Rzeszowa, zwolniony 29 IV 1982.

Od XI 1982 na emigracji w USA; uczestnik inicjatyw wspierających finansowo i polityczne „S” w Polsce; członek Kongresu Polonii Amerykańskiej Stanu Connecticut. Od 1987 pracownik Sikorsky Aircraft Corporation w Stratford. 1991-2002 wspierał (wraz z żoną Alicją Kochanowicz) polonijną edukację dzieci i młodzieży zrzeszonych w Polskich Szkołach Sobotnich wschodniego wybrzeża USA. Wydawca i redaktor naczelny polonijnego dwutygodnika społeczno-kulturalnego „Polonia”, ukazującego się w Stanie Connecticut.

Od 17 II 1981 rozpracowywany przez Wydz. III-A/V KW MO Rzeszowie w ramach SO krypt. Delta.

 

Michał Stręk

Region Rzeszów, Rzeszów

Opcje strony

do góry