Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kocięba-Żabski Paweł

Paweł Kocięba-Żabski, ur. 24 III 1964 we Wrocławiu. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, kierunek historia (1988).

1982–1989 działacz podziemnego NZS na UWr., kolporter podziemnych wydawnictw, m.in. pisma „Tygodnik Mazowsze”. 29 V 1985 współorganizator i prowadzący wiec na UWr., przeciwko nowelizacji ustawy o uczelniach wyższych. 1985–1987 współtwórca i redaktor nacz. podziemnego pisma „Gazeta Akademicka”; w V 1986 współorganizator akcji happeningowej Fredruś zorganizowanej przez Klub Niezrzeszonych Studentów Wagant we Wrocławiu. W X 1986 współzałożyciel na UWr. niezależnego samorządu studenckiego Dwunastka, 1986–1987 współorganizator jej happeningów, 1 VI 1987 współwydawca satyrycznej jednodniówki „Fredruś w Rektoracie”. 1986–1989 współorganizator i uczestnik happeningów Pomarańczowej Alternatywy Alternatywy „Alternatywy”, rocznik polityczny wydawany przez Wydawnictwo Myśli Nieinternowanej w Krakowie w l. 1986–1989. we Wrocławiu, w 1988 redaktor pisma PA „Komunikat Wojenny”. 1986–1989 autor w podziemnych pismach „Tygodnik Mazowsze”, „Biuletyn Dolnośląski”, „Respublika” oraz „Region” (1988–1989 także redaktor). W VII 1986 inicjator i uczestnik akcji „kanapkowych”, ulotkowych i demonstracji ws. uwolnienia Władysława Frasyniuka i in. więźniów politycznych. 1987–1989 działacz Solidarności Polsko-Czechosłowackiej, 1987–1990 przedstawiciel Wrocławia w „Biuletynie Informacyjnym SPCz”, 16 IV 1987 uczestnik pikiety przy ul. Świdnickiej we Wrocławiu w obronie aresztowanego w Czechosłowacji działacza Karty 77 i SPCz Petra Pospíchala, zatrzymany, ukarany grzywną przez kolegium ds. wykroczeń. 1987–1989 współpracownik RKW Dolny Śląsk, 8 III 1988 współorganizator obchodów rocznicy Marca 1968 na UWr. 21 IV 1988 prowadził wiec studentów UWr., domagających się legalizacji NZS i pluralizmu związkowego. 1 V 1988 przemawiał podczas demonstracji zorganizowanej przez „S”, SW i NZS we Wrocławiu, zatrzymany, pobity przez MO. 3–4 V 1988 współorganizator (z W. Frasyniukiem) akcji strajkowej w Państwowej Fabryce Wagonów Pafawag i Fabryce Maszyn Rolniczych Agromet-Archimedes tamże; 6–7 V 1988 współorganizator na UWr., strajku solidarnościowego ze spacyfikowaną HiL w Krakowie-Nowej Hucie, członek Uczelnianego KS, zaangażowany w wywołanie akcji protestacyjnej na in. wrocławskich uczelniach i w zakładach. W 1988 uczestnik spotkań dyskusyjnych organizowanych przez Ruch Alternatywnego Myślenia. 1986–1989 wielokrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany, karany grzywnami przez kolegia ds. wykroczeń.

IV – VI 1989 współpracownik KO we Wrocławiu, uczestnik kampanii wyborczej (kolporter ulotek, pism, uczestnik akcji plakatowych, współorganizator wieców i spotkań wyborczych). 1990–2004 w ROAD/UD/UW/PO. 1990–1991 szef działu społ.-polit.w „Dzienniku Dolnośląskim”, 1992–1994 dziennikarz „Gazety Wyborczej” Oddział we Wrocławiu, 1991–1993 korespondent i reporter tygodnika „Wprost”, 1995–1997 dziennikarz „Tygodnika Paryskiego”. 1997–2002 dyr. operacyjny w Howell SA w Szczawnie-Zdroju. 1998–2006 radny Rady Miejskiej Wrocławia z list UW i PO. 2002–2003 dyr. marketingu w Elektrotim SA we Wrocławiu, 2003–2005 dyr. operacyjny w Miastoprojekt Wrocław, 2005–2006 dyr. odpowiedzialny za spółki zagraniczne w Work Service SA we Wrocławiu; 2006–2009 prezes Oddziału Dolnośląskiego Tebodin SAP-Projekt Sp. z o. o. tamże, 2009–2013 Nateo Sp. z o.o. w Żarowie; od 2013 koordynator projektu w NTS Sp. z o. o. we Wrocławiu.

17 XII 1985 – 28 IV 1987 rozpracowywany przez Wydz. III/III-1 WUSW we Wrocławiu w ramach SOS krypt. Alan; 28 IV 1987 – 28 XII 1989 przez Wydz. III-1/WOKPP w ramach SOR krypt. Aktyw.

Ewa Chabros

Region Dolny Śląsk, Wrocław

Opcje strony

do góry