Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kocik Mirosław

Mirosław Kocik, ur. 8 X 1955 w Wałbrzychu. Absolwent Politechniki Wrocławskiej (1980), inżynier fizyk.

W 1980 pracownik Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Maszyn Ziemnych i Transportowych w HSW.

Od IX 1980 w „S”, po zawiązaniu się Komitetu Założycielskiego w Narzędziowni HSW oddelegowany do redakcji tygodnika „Tempo Socjalistyczne” (organ Komitetu Fabrycznego PZPR w HSW, od 1989 „Sztafeta”) w celu zamieszczania tam prawdziwych informacji o działalności „S”. W III 1981 powołany do służby wojskowej w jednostce łączności w Strzegomiu, tam podczas nocnej warty podłączył do głośników audycję Radia Wolna Europa „Fakty, opinie, hipotezy”, skierowany do jednostki w lasach gubińskich, następnie w Kożuchowie k. Nowej Soli.

1982-1983 kolporter wydawnictw podziemnych, m.in. czasopism, książek, współorganizator akcji podłączenia do radiowęzła zakładowego Radia „S”; 1982-1984 nauczyciel fizyki w Zespole Szkół Gastronomicznych w Stalowej Woli, 1984-1985 przeniesiony do SP w Pilchowie za nieuczestniczenie w pochodzie pierwszomajowym. 31 VIII 1984 zatrzymany na 24 godz. w czasie manifestacji „S” pod krzyżem w zajezdni autobusowej HSW, skazany przez kolegium ds. wykroczeń na karę grzywny. 1985–1986 bez zatrudnienia. Od 1986 własna działalność gospodarcza.

W XI 2000 współorganizator obchodów XX-lecia „S” w Stalowej Woli; 2001-2007 członek założyciel, następnie przewodniczący PO tamże.

Do 14 III 1983 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO w Tarnobrzegu w ramach SO.

 

Ewa Kuberna

Region Ziemia Sandomierska, Stalowa Wola

Opcje strony

do góry