Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kociołek Piotr

Piotr Kociołek, ur. 10 II 1959 w Łodzi. Absolwent Politechniki Łódzkiej, Wydz. Budownictwa Lądowego i Architektury (1984), Podyplomowego Studium Konsultingu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (1999), Podyplomowego Studium Bankowości SGH tamże (2003), Co-Active Coaching Academy w Coaches Training Institute (2007).

1978–1980 w SZSP.

1977–1978 jako uczeń IX LO w Łodzi kolporter niezależnej „Opinii”.

Od X 1980 w NZS; X 1980 – IV 1981 i od XII 1981 przew. Uczelnianego Komitetu Założycielskiego/Zarządu Uczelnianego NZS PŁ, I – II 1981 przew. KS PŁ i członek Międzyuczelnianej Komisji Porozumiewawczej, prowadzącej negocjacje z Komisją Międzyresortową w trakcie strajku studentów łódzkich uczelni, 18 II 1981 sygnatariusz porozumienia łódzkiego; IV 1981 delegat na I KZD NZS w Krakowie; V – X 1981 współzałożyciel, redaktor pism NZS PŁ „Jeż” i „Zgrzyt”.

14 XII 1981 organizator akcji ulotkowej pod Elektrociepłownią EC-2 w Łodzi, 29 IV 1982 zatrzymany, poddany rewizji. XI – XII 1982 objęty śledztwem Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Łodzi w zw. z pomocą udzieloną konspiracyjnemu Komitetowi Samoobrony Młodych w Łodzi. 1981–1985 uczestnik Duszpasterstwa Akademickiego Węzeł przy kościele św. Teresy i św. Jana Bosko tamże. 1983–1987 specjalista, kierownik, projektant w państwowych przedsiębiorstwach budowlanych i biurze projektów. 1984–1990 uczestnik Duszpasterstwa Środowisk Twórczych Duszpasterstwa Środowisk Twórczych Duszpasterstwa Środowisk Twórczych, powstały w wyniku (zapoczątkowanej przy organizowaniu Tygodni Kultury Chrześcijańskiej) współpracy środowisk artystycznych z Kościołem. Od IX 1978 ks. Wiesław Niewęgłowski prowadził w parafii św. Anny w Warszawie (kościół akademicki) cykliczne spotkania z twórcami (zwykle w 2. czwartek miesiąca); rozpoczynały się mszą św., nast. podejmowano tematy, które sugerowali uczestnicy. W spotkaniach brało udział zwykle kilkadziesiąt osób: aktorów, dziennikarzy, pisarzy. W III 1980 prymas Stefan Wyszyński oficjalnie ustanowił ks. W. Niewęgłowskiego Duszpasterzem Środowisk Twórczych w Warszawie. 16 IX 1980 powstał Komitet Porozumiewawczy Środowisk Twórczych i Naukowych. 27-29 III 1981 odbyły się pierwsze rekolekcje dla środowisk twórczych, 11 X prymas Józef Glemp wyraził zgodę na stałą, coniedzielną mszę św. dla środowisk twórczych w parafii św. Anny. Do XI 1981 DŚT objęło swoją posługą ok. 800 twórców. Duszpasterstwa zorganizowano także poza Warszawą, m.in. w Lublinie i Łodzi. przy kościele NSJ (oo. jezuici) w Łodzi, 10 VI 1985 współautor (z Wojciechem Walczakiem) listu otwartego do Rady Ministrów PRL dot. planowanych zmian w ustawie o szkolnictwie wyższym. 1985–1989 współorganizator i uczestnik (m.in. z Pawłem Gniazdowskim, Bogdanem Ścibutem, W. Walczakiem, Marianem Wróblewskim) nieformalnej grupy samokształceniowej, opartej na społecznej nauce Kościoła. 1987–1992 własna działalność gospodarcza w Łodzi.

1989–1991 członek zarządu KIK w Łodzi. 1991–2001 współpracownik Centrum Duchowości Ignacjańskiej w Częstochowie. 1992–1993 dyr. generalny przedstawicielstwa Elstock A/S w Polsce. Od 1993 założyciel i partner, nast. partner i master coach Beaver Doradztwo Personalne/DBM Polska/Lee Hecht Harrison DBM Polska w Warszawie, 2002–2004 dyr. Departamentu Zasobów Ludzkich i Administracji w Pionie Bankowości Detalicznej BRE Bank SA tamże, 2004–2006 założyciel i pierwszy prezes Centralwings Nowy Przewoźnik Sp. z o.o. tamże, 2006–2007 dyr. ds. Multibanku BRE Bank SA tamże.

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2017), Złotym Krzyżem Zasługi (2007).

1981–1985 rozpracowywany przez Wydz. III/Wydz. III-1 KW MO/WUSW w Łodzi w ramach KE/SOR krypt. Rodzinka.

Andrzej Czyżewski

Region Ziemia Łódzka, Lodz

Opcje strony

do góry