Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Koczwara Marek Leszek

Marek Leszek Koczwara, ur. 27 VI 1953 w Mrągowie. Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej (obecnie Uniwersytet Kazimierza Wielkiego) w Bydgoszczy, kierunek administracja (licencjat 1996).

1973-1976 zatrudniony w Wojewódzkim Ośrodku Postępu Rolniczego w Minikowie; 1976-1978 zasadnicza służba wojskowa; 1979-1985 pracownik WSS Społem w Bydgoszczy. W 1980 w ZSMP.

Od IX 1980 w „S”, wiceprzewodniczący Komitetu Założycielskiego, następnie przewodniczący KZ w Społem w Bydgoszczy; 26-27 XI 1980 uczestnik zjazdu „S” pracowników WSS Społem w Gdyni; ekspert MKZ Bydgoszcz ds. wyżywienia; członek kierownictwa Grupy Roboczej ds. Żywności przy KKP w Gdańsku; w 1981 przewodniczący Konferencji ds. Żywności w Bydgoszczy. W VI 1981 delegat na I WZD Regionu Bydgoskiego, członek ZR, w komisji programowej; XI-XII 1981 w redakcji niezależnego pisma „Impulsy”.

Po 13 XII 1981 prowadził bibliotekę wydawnictw niezależnych (zbiory przechowywał u rodziny); na początku 1982 organizator kilkugodzinnego strajku włoskiego w Społem; 1982-1989 kolporter prasy podziemnej. 8 IX 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Mielęcinie k. Włocławka – uczestnik 11-dniowej głodówki, zwolniony 29 XI 1982. Współpracownik podziemnych wydawnictw, specjalista ds. poligrafii, 1984-1985 współwydawca podziemnego pisma „S” RI „Żywią i Bronią”. 1986-1991 właściciel Zakładu Fotograficznego Marek Koczwara. W 1987 fotoreporter podczas pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. Od 15 IX 1988 w Radzie Organizacyjnej Regionu Bydgoskiego „S”.

W 1989 członek Solidarnościowo-Opozycyjnego Komitetu Wyborczego „S” w Bydgoszczy, szef komitetu wyborczego Stefana Pastuszewskiego i Tadeusza Jasudowicza. W 1990 współzałożyciel KLD, przewodniczący na woj. bydgoskie, 1991-1993 wiceprzewodniczący Zarządu Głównego KLD; 1991-1993 poseł RP z listy KLD, członek sejmowych Komisji: Odpowiedzialności Konstytucyjnej, Obrony Narodowej, Łączności z Polakami za Granicą, 1991-1992 sekretarz klubu parlamentarnego KLD; 1994-2001 w UW. 1994-1999 dyr. w firmach: Uniphone, Mussi, Akom, Bellerdruk; 1999-2002 dyr. Ruch SA Oddział Kujawy; 2002-2003 dyr. Regionu Warszawa w Impel Security; 2003-2007 właściciel firmy Sigma Marek Koczwara; 2006-2008 doradca Zarządu, dyr. Ruch SA oddziały Warszawa i Wrocław; 2008-2009 doradca Zarządu w Zachem Bydgoszcz.

24 II 1981 – 17 VII 1988 rozpracowywany przez Wydz. IIIA/V KW MO/WUSW w Bydgoszczy w ramach KE krypt. Kelner.

 

Krzysztof Osiński

Bydgoszcz, Region Bydgoski

Opcje strony

do góry