Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Koguciuk Zdzisław

Zdzisław Koguciuk, ur. 13 V 1955 w Chełmie. Absolwent Politechniki Lubelskiej (studia wieczorowe, 1983).

1970-1982 pracownik Parowozowni Głównej w Lublinie. 1982-1997 Lokomotywowni Pozaklasowej tamże.

16-19 VII 1980 współorganizator strajku na terenie Lokomotywowni PKP w Lublinie;od IX 1980 w „S”; członek Komisji Wydziałowej. 1980-1981 redaktor „Solidarności Kolejowej. Biuletynu Informacyjnego WOKP Lublin”.

Po 13 XII 1981 przez kilka tygodni w ukryciu; działacz podziemia: udostępniał wynajmowaną stancję na punkt kolportażowy, organizator kolportażu podziemnych wydawnictw do innych węzłów PKP, uczestnik akcji ulotkowych oraz dystrybucji darów dla rodzin osób represjonowanych. 1983-1989 redaktor, drukarz i kolporter podziemnego „Biuletynu Informacyjnego Kolejarzy” (tytuł zmienny). Pomijany w awansach w pracy i kierowany, mimo wyższego wykształcenia, do ciężkich prac fizycznych.

1992-1994 wiceprzewodniczący KZ „S” w LP. 1994-1998 członek Komisji Międzyzakładowej i Okręgowej Sekcji Kolejarzy w Lublinie. 1997-2001 pracownik PKP Zakładu Taboru w Lublinie, od 2001 PKP Cargo SA Zakład Taboru tamże. W 2001 wystąpił z „S”. Członek Stowarzyszenia Inżynierów i Mechaników Polskich (od 1982).

Marcin Dąbrowski

Region Środkowo-Wschodni, Lublin

Opcje strony

do góry