Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kojer Barbara

Barbara Kojer, ur. 21 IV 1927 w Wilnie, zm. 14 VII 1998 w Warszawie. W 2. poł. l. 40. studentka historii na Uniwersytecie Warszawskim.

W czasie II wojny światowej w AK, uczestniczka powstania warszawskiego, nast. 1944–1945 jeniec obozów w Altengrabow i Gross-Libars (Niemcy). Od l. 60. na rencie, od 1973 na emeryturze.

Od IX 1980 w „S”; 1981 członek Koła Kombatantów przy Delegaturze ZR Małopolska w Zakopanem.

Po 13 XII 1981 współpracowniczka Arcybiskupiego Komitetu Pomocy Więzionym i Internowanym Archidiecezji Krakowskiej, 1982–1988 organizatorka wypoczynku na Podhalu dla działaczy podziemia, osób represjonowanych i ich rodzin. 1982–1989 współpracowniczka Tajnej Miejskiej Komisji „S” w Zakopanem. W 1982 odmówiła przyjęcia Warszawskiego Krzyża Powstańczego w proteście przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego. 1 V 1983 uczestniczka niezależnej manifestacji w Zakopanem. Od 1983 kolporterka tamże wydawnictw podziemnych, m.in. pism „Baza”, „CDN – Głos Głos "Głos", podtytuł: „Niezależny miesięcznik społeczno-polityczny”, pismo wydawane X 1977 – XII 1989 (z przerwą II 1981 – II 1982) w Warszawie z inicjatywy środowiska KSS KOR. Wolnego Robotnika”, „Kos”, „Tygodnik Mazowsze”, „Tygodnik Wojenny”, „Wola”, „Wyzwolenie”, książek, znaczków poczt podziemnych, ulotek. W 1985 dwukrotnie uczestniczka głodówki rotacyjnej w kościele Narodzenia NMP w Krakowie-Bieżanowie. 9 X 1985 po rewizji w mieszkaniu przewieziona do WUSW w Nowym Sączu, poddana wielogodzinnemu przesłuchaniu. Od 1986 członek Komisji Interwencji i Praworządności „S”, 25–28 VIII 1988 uczestniczka Międzynarodowej Konferencji Praw Człowieka w parafii św. Maksymiliana Kolbego w Krakowie-Mistrzejowicach, W X 1988 inicjatorka petycji do Sejmu PRL ws. wprowadzenia pluralizmu związkowego. 15 I 1989 członek Tymczasowego Międzyzakładowego Komitetu „S” w Zakopanem i Gminie Tatrzańskiej, organizatorka poradnictwa prawnego dla odradzających się struktur zakładowych „S” w Nowym Targu i Zakopanem, od 4 V 1989 członek prezydium Tymczasowej Komisji Miejskiej „S” w Zakopanem, odpowiedzialna za pracę sekcji interwencji. 20–21 V 1989 reprezentantka KIiP na Zjeździe Związkowców Litwy w Wilnie.

1989 uczestniczka kampanii wyborczej KO na Podhalu, 1990 II Międzynarodowej Konferencji Praw Człowieka w Leningradzie (ZSRS).

Odznaczona Krzyżem Wolności i Solidarności (2017).

1983–1984 rozpracowywana przez Wydz. III KW MO/WUSW w Nowym Sączu w ramach SOR krypt. Regle; 1988–1990 w ramach KE krypt. Filatelistka.

Ewa Zając, Sławomir Chmura

Region Małopolska, Zakopane

Opcje strony

do góry