Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kojer Barbara

Barbara Kojer, ur. 21 IV 1927 w Wilnie, zm. 14 VII 1998 w Warszawie.

W czasie II wojny światowej żołnierz AK, uczestniczka powstania warszawskiego. Od 1973 na emeryturze.

Od IX 1980 w „S”, członek Koła Kombatantów przy Delegaturze „S” Małopolska w Zakopanem.

Po 13 XII 1981 współpracowniczka Arcybiskupiego Komitetu Pomocy Więzionym i Internowanym Archidiecezji Krakowskiej, organizatorka wypoczynku na Podhalu dla działaczy podziemia, osób represjonowanych i ich rodzin. Uczestniczka głodówek protestacyjnych: w Gdańsku (1982), Warszawie i dwukrotnie w Krakowie-Bieżanowie (1985). Od 1982 współpracowniczka Tajnej Miejskiej Komisji „S” w Zakopanem. 1 V 1983 uczestniczka niezależnej manifestacji w Zakopanem. Od 1983 kolporterka na terenie Zakopanego wydawnictw podziemnych, m.in. pism „Baza”, „CDN-Głos Wolnego Robotnika”, „Kos”, „Robotnik”, „Tu Teraz”, „Tygodnik Mazowsze”, „Tygodnik Wojenny”, „Wola”, „Wyzwolenie”, książek, znaczków poczt podziemnych, ulotek. 9 X 1985 po przeszukaniu mieszkania przewieziona do WUSW w Nowym Sączu, poddana wielogodzinnemu przesłuchaniu. Od 1986 członek Krajowej Komisji Interwencji i Praworządności „S”; 25-28 VIII 1988 uczestniczka Międzynarodowej Konferencji Praw Człowieka w Krakowie-Mistrzejowicach; w X 1988 inicjatorka, sygnatariuszka petycji do Sejmu PRL ws. wprowadzenia pluralizmu związkowego; 15 I 1989 członek Tymczasowego Międzyzakładowego Komitetu „S” na terenie Zakopanego i Gminy Tatrzańskiej, organizatorka poradnictwa prawnego dla odradzających się struktur zakładowych „S” w Nowym Targu i Zakopanem, od 4 V 1989 członek prezydium Tymczasowej Komisji Miejskiej „S” w Zakopanem – odpowiedzialna za pracę sekcji interwencji. 20-21 V 1989 reprezentantka KKIiP na Zjeździe Związkowców Litwy, 1989 uczestnik kampanii wyborczej KO „S” na Podhalu.

Odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi z Mieczami (1944).

Do 27 IV 1984 rozpracowywana przez Wydz. III WUSW w Nowym Sączu w ramach SOR; 20 lub 30 XII 1988 – 11 I 1990 w ramach KE krypt. Filatelistka.

Ewa Zając

Region Małopolska, Zakopane

Opcje strony

do góry