Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kojro Antoni

Antoni Kojro, ur. 15 I 1948 w Człuchowie. Absolwent Politechniki Gdańskiej, Wydz. Mechaniczny (1979).

1967–1971 inspektor w PKS w Człuchowie, 1971–1972 referent w Przedsiębiorstwie Robót Instalacyjno-Montażowych Budownictwa Rolniczego w Koszalinie, 1972 inspektor w PKS w Bydgoszczy, 1972–1973 kierownik w Wojewódzkiej Spółdzielni Transportu Wiejskiego Oddział w Człuchowie, 1973 – 30 XII 1981 monter, mechanik precyzyjny, samodzielny inspektor, z-ca kierownika w Zakładzie Transportu Samochodowego Gdyńskiej Stoczni Remontowej Nauta w Gdyni.

W VIII 1980 współorganizator strajku w zakładzie. Od IX 1980 w „S”; członek Komitetu Założycielskiego, od I 1981 sekretarz i członek prezydium KZ; w VII 1981 delegat na I WZD Regionu Gdańskiego.

14–15 XII 1981 współorganizator strajku w zakładzie, członek KS. Od 12 V 1982 w ukryciu, poszukiwany przez Prokuraturę Rejonową w Gdyni listem gończym. 30 VII 1982 Prokuratura Rejonowa zawiesiła postępowanie. 28 X 1983 ujawnił się w Prokuraturze Rejonowej w Gdyni, sprawę umorzono na mocy amnestii. 1982–1984 w czasie ukrywania się organizował miejsca ukrycia in. poszukiwanym działaczom „S” z Nauty (Franciszkowi Gołdynowi i Romanowi Grabarskiemu), organizował pomoc dla rodzin osób internowanych i aresztowanych; współpracował z Walerianem Wiaterem m.in. ws. kolportażu wydawnictw podziemnych, ulotek do gdyńskich zakładów pracy.

1984–1989 bez zatrudnienia, prace dorywcze.

1989–2013 prowadził własną działalność gospodarczą. Od 2013 na emeryturze.

13 VII 1982 – 16 IV 1984 rozpracowywany przez Wydz. IIIA KW MO w Gdańsku/p. V RUSW w Gdyni w ramach SOS krypt. Protest.

Arkadiusz Kazański

Opcje strony

do góry