Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kokot Jacek

Jacek Kokot, ur. 15 XII 1953 w Częstochowie. Ukończył Zasadniczą Szkołę Zawodową przy Hucie im. Bolesława Bieruta w Częstochowie (1970).

1968-1971 pracownik młodociany w Hucie im. Bolesława Bieruta w Częstochowie, 1970-1972 tokarz w Wydziale Obróbki Skrawaniem w HBB, 1972-1974 zasadnicza służba wojskowa w piechocie zmechanizowanej w Krośnie Odrzańskim, 1974-1980 zatrudniony w Przedsiębiorstwie Transportowo-Sprzętowym Budownictwa Transbud w Częstochowie, następnie w prywatnym zakładzie Służba Drogowa w Oleśnie (1980), V 1980 – 1 III 1982 ponownie w HBB w Częstochowie.

Od IX 1980 w „S”.

14 XII 1981 uczestnik kilkugodzinnego strajku na Wydziale Obróbki Skrawaniem, przewodniczący KS. 15-17 XII 1981 w ukryciu w mieszkaniu kolegi i u swojej matki. 17 XII 1981 w odpowiedzi na wezwanie zgłosił się na Posterunku nr 4 MO, zatrzymany, przewieziony do KW MO w Częstochowie, zwolniony z pracy, następnie internowany w Ośr. Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu, 11 I 1982 na wniosek Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Gliwicach przewieziony do AŚ w Częstochowie. Podczas pobytu w AŚ za przekazanie grypsu dla żony skazany na 14 dni karceru. 1 II 1982 wyrokiem Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu na sesji wyjazdowej w Katowicach skazany na 3 lata więzienia. Do 1 X 1982 osadzony w AŚ w Częstochowie, uzyskał roczną przerwę w odbywaniu kary po odwołaniu od wyroku, w 1983 wyrok skrócono na mocy amnestii. Po zwolnieniu 2 XI 1982 – 31 VIII 1983 ponownie zatrudniony w HBB.

Od 26 IX 1983 z rodziną na emigracji w Niemczech, od 1 X 1983 w USA. Od III 1984 mistrz w Tapamation Machining. Inc w Scotts Valley. Od 1990 członek Partii Republikańskiej.

Halina Żwirska

Region Częstochowa, Częstochowa

Opcje strony

do góry