Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kolankiewicz Wiesław

Wiesław Kolankiewicz, ur. 11 VII 1947 w Bisztynku k. Bartoszyc, zm. 30 III 2003 w Londynie. Ukończył Technikum Mechaniczne w Kętrzynie (1966).

1966-1980 zatrudniony kolejno w: Mechanicznych Zakładach Produkcyjnych WZGS w Giżycku, Pracowniczym Ośrodku Maszynowym w Wydminach, POM w Gajewie.

Od X 1980 w „S”, przywiózł z Gdańska projekt statutu „S”, 9 X 1980 organizator spotkania, na którym zawiązał się MKZ Region Mazury w Giżycku, do 15 XII 1980 przewodniczący. 1981-1983 starszy specjalista bhp w Rominckim Kombinacie Rolnym w Gołdapi, 1983-1984 prace dorywcze.

1983-1989 kolporter podziemnej prasy, m.in.: „Tygodnika Mazowsze”, „Kresu”, „Solidarności Walczącej”, ulotek, znaczków poczt podziemnych, tzw. cegiełek na pomoc represjonowanym; zwolniony z pracy, inwigilowany, przesłuchiwany, wielokrotne rewizje w mieszkaniu. 1984-1987 konserwator w Spółdzielni Pracy Jedność Jedność „Jedność”, pismo związane pocz. z MKS w Stoczni Szczecińskiej im. Adolfa Warskiego w Szczecinie, nast. z MKR, wydawane 26 (z datą 24) VIII – 31 XII 1980 i 10 I – 11 XII 1981. w Gołdapi. W VI 1985 kolporter ulotek nawołujących do bojkotu wyborów do Sejmu PRL. 1985-1990 świadczył różne usługi prywatne. Od 1985 współorganizator i członek RKW „S” Regionu Pojezierze, od 1987 udostępniał mieszkanie na oficjalną siedzibę RKW; współzałożyciel reaktywowanego w 1986 „Kresu”, do 1989 gł. drukarz „Kresu” i ulotek RKW. W 1987 pracownik Zakładu Technicznego Wyposażenia Wnętrz w Gołdapi. 1987-1989 członek Solidarności Walczącej; w 1988 w związku z wyborami do rad narodowych uczestnik akcji wzywającej do bojkotu wyborów; w X 1988 pobity przez ZOMO po Mszy za Ojczyznę w Warszawie, aresztowany i skazany przez kolegium ds. wykroczeń na karę grzywny i 60 dni aresztu, osadzony w AŚ Warszawa-Służewiec, po odwołaniu od wyroku w XI 1988 uniewinniony i uwolniony.

Od 11 II 1989 członek MKO „S” w Gołdapi; od 16 IV 1989 członek TZR „S” Region Pojezierze, uczestnik sprzeciwu ws. promowania kandydatur do Parlamentu narzuconych Regionowi przez KO, po zdymisjonowaniu TZR w VII 1989 wystąpił z „S”. 1993-2003 mieszkał w Wielkiej Brytanii.

 

Marcin Zwolski

Region Pojezierze, Giżycko

Opcje strony

do góry