Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kokot Zbigniew

Zbigniew Kokot, ur. 28 II 1950 w Częstochowie. Ukończył Technikum Łączności w Radomsku (1970).

1970-1972 zasadnicza służba wojskowa. W 1970 w PZPR (kandydat na członka), po XII 1970 zrezygnował. 1972-1985 pracownik Huty im. Bolesława Bieruta w Częstochowie; 1985-1987 pracownik Spółdzielni Produkcyjnej w Biskupicach, k. Częstochowy; 1987-2005 zaopatrzeniowiec w Społem Powszechnej Spółdzielni Spożywców Jedność w Częstochowie.

Od IX 1980 w „S”, wiceprzewodniczący Tymczasowego Zakładowego Komitetu Założycielskiego w HBB oraz Komisji Wydziałowej na Wydz. Walcowni Blach Grubych, od I 1981 członek KZ; we IX 1980 współzałożyciel Regionalnego Komitetu Założycielskiego, od X 1980 członek Prezydium RKZ; w XI 1980 współorganizator i jeden z przywódców protestu w klubie Ikar w Częstochowie; od XII 1980 przewodniczący RKZ. Od VI 1981 delegat na I WZD Regionu Częstochowa, przewodniczący ZR, IX/X 1981 delegat na I KZD, członek KK. W 1981 wystosował apel o bojkot „Trybuny Robotniczej”; inicjator działań mających na celu przejęcie gmachu KM PZPR dla służby zdrowia, a reprezentacyjnego domku wojewody częstochowskiego (tzw. Gryglówki) dla przedszkola. 8 XII 1981 współzałożyciel Regionalnej Społecznej Rady Koordynacyjnej w Częstochowie.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Strzebielinku, następnie w Zabrzu-Zaborzu, Załężu k. Rzeszowa (13 VIII 1982 uczestnik buntu), Nowym Łupkowie, zwolniony 14 XI 1982. 1982-1989 współorganizator pomocy charytatywnej z klasztorem oo. paulinów na Jasnej Górze. 1988-1989 członek Grupy Roboczej Komisji Krajowej „S”.

Od 2005 właściciel firmy handlowej w branży spożywczej. Członek Stowarzyszenia Więzionych, Internowanych i Represjonowanych w Stanie Wojennym „WIR” w Częstochowie.

1980-1982 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO w Częstochowie w ramach SOR krypt. Działacz.

Wojciech Rotarski

Region Częstochowa, Częstochowa

Opcje strony

do góry