Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kołaczkowski Maciej Jan

Maciej Jan Kołaczkowski, ur. 31 V 1938 w Warszawie. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydz. Chemii (1973).

1956-1957 współzałożyciel i wiceprezes klubu filmowego przy „Po prostu”; w 1957 uczestnik protestu przeciw rozwiązaniu „Po prostu”; 1957-1973 wiceprezes i prezes Dyskusyjnego Klubu Filmowego Zygzakiem. W 1968 uczestnik wieców na Politechnice Warszawskiej. W 1962 pracownik techniczny PW, 1964-1982 technolog, główny specjalista, następnie w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Radioaktywnych w Świerku, kierownik stacji, zwolniony z pracy za działalność związkową.

Od IX 1980 w NSZZ Pracowników Nauki, Techniki i Oświaty, delegat na zjazd, wybrany do grupy wprowadzającej NSZZ Pracowników Nauki, Techniki i Oświaty do „S”. Od X 1980 w „S”, założyciel i przewodniczący koła „S” w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Radioaktywnych. 1980-1981 autor w „Biuletynie Informacyjnym NSZZ «Solidarność» w Instytucie Broni Jądrowej”. W 1981 wiceprzewodniczący KZ w Instytucie Badań Jądrowych, członek RKK Resortowych Placówek Badawczych i ZR Mazowsze; w VI 1981 delegat na WZD Regionu Mazowsze, delegat na I KZD, opiekun NSZZ Funkcjonariuszy MO. 12 XII 1981 członek założyciel Klubu Samorządnej Rzeczpospolitej Wolność-Sprawiedliwość-Niepodległość.

13 XII 1981 uniknął internowania, 14 XII 1981 uczestnik tajnego spotkania członków „S” w IBJ w Świerku, wywieziony z Instytutu, 14 XII 1981 – 18 II 1984 w ukryciu. 1982-1984 organizator druku pism in. regionów „S” w drukarniach warszawskich, m.in. „Głosu Śląsko-Dąbrowskiego” i „Gazety Białostockiej”, organizator transportu. 1982-1989 współorganizator wysyłki do Radia Wolna Europa zmikrofilmowanej prasy podziemnej. IV 1983 – XI 1984 nieformalny szef Radia „S”. W II 1984 3-krotnie zatrzymany na 48 godz. i zwalniany. 1985-1986 administrator Spółdzielni Mieszkaniowej SUP na Żoliborzu w Warszawie, 1986-1990 fikcyjnie zarejestrowany jako pracownik. 1986-1989 organizator i uczestnik zbiórek pieniędzy za granicą dla małych wydawnictw podziemnych (tzw. Fundusz KPK).

1990-1992 główny specjalista w Państwowej Agencji Atomistyki, 1992-1994 dyr. Niezależnej Telewizji Polskiej. 1999-2003 starszy inspektor ochrony środowiska w Urzędzie m.st. Warszawy. Od 2003 na emeryturze. Członek Polskiego Klubu Górskiego, Polskiego Związku Alpinizmu, Ligi Ochrony Przyrody, Stowarzyszenia Wolnego Słowa.

Zasłużony Działacz Kultury.

Od 30 IV 1981 rozpracowywany w ramach SOS/SOR krypt. Uchwała; 4 VIII 1982 – 25 I 1985 przez Wydz. V-1 KS MO/SUSW w ramach SOR krypt. Taternik.

 

Anna Grażyna Kister

Region Mazowsze, Otwock

Opcje strony

do góry