Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kołodziejczyk Piotr

Piotr Kołodziejczyk, ur. 24 XII 1954 w Poznaniu. Absolwent Politechniki Poznańskiej, Wydz. Maszyn Roboczych i Pojazdów (1978).

1978–1990 konstruktor w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Pojazdów Szynowych w Poznaniu. IX 1980–1990 w „S”, współzałożyciel „S” w OB-RPS, od 10 X 1980 członek Komitetu Organizacyjnego przy MKZ Poznań, współorganizator zakładowych struktur „S” na terenie woj. poznańskiego. 11–13 VII 1981 delegat na I WZD Regionu Wielkopolska, członek ZR Wielkopolska

13 XII 1981 przedstawiciel OB-RPS w RKS. Po 13 XII 1981 w TKZ, organizator sieci kolportażu podziemnych wydawnictw w regionie, współpracownik niezależnych podziemnych pism (m.in. „Obserwator Wielkopolski”, „Solidarni”, „Solidarność Walcząca Poznań”), uczestnik akcji wywieszania flag „S”, zbierania podpisów pod petycjami.

11 VI 1982 zatrzymany, 12 VI 1982 aresztowany, osadzony w AŚ w Poznaniu, 12 I 1983 skazany przez Sąd Rejonowy w Poznaniu na 7 mies. pozbawienia wolności i zwolniony w wyniku zaliczenia aresztu w poczet wyroku.

Konstruktor urządzeń techn. dla struktur podziemnych, m.in. 1984 organizator instalacji nagłośnienia do emisji audycji Radia „S” Poznań dla więźniów politycznych w AŚ. I 1984 członek założyciel MR „S”, współpracownik podziemnego pisma MR „S” „Komunikat”.

I 1990 delegat na II WZD, kontrkandydat Janusza Pałubickiego na przew. ZR Wielkopolska „S”, 19–24 IV 1990 delegat na II KZD w Gdańsku.

1990–1997 dyr. Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, organizator sieci ośrodków wspierania przedsiębiorczości (Poznań, Śrem, Gniezno, Grodzisk Wielkopolski). 1997–2001 podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, 2002 prezes Zarządu H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych Sp. z o.o. w Poznaniu; 2003 dyr. Wydz. Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta Poznania, 2004–2010 sekretarz miasta Poznania, 2010–2011 podsekretarz stanu w MSWiA, 2011–2012 podsekretarz stanu w MAiC, od 2012 dyr. II Oddziału ZUS w Poznaniu.

Autor publikacji naukowych z zakresu efektywności programów społecznych oraz zarządzania w administracji, m.in. Analiza efektywności programów rynku pracy (red.; 1995). Twórca wdrożeń systemów informatycznych w administracji, m.in. pierwszego w Polsce komputerowego systemu rejestracji działalności gospodarczej.

1981–1983 rozpracowywany przez Wydz. IIIA sek. VI KW MO/WUSW w Poznaniu w ramach SOS krypt. Baryła, 1983–1987 sprawa przerejestrowana przez Wydz. V sek. VI WUSW tamże pod krypt. Hugon.

 

Barbara Fabiańska, Aleksandra Kuligowska

Region Wielkopolska, Poznań

Opcje strony

do góry