Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kołodziejczyk Wiesław Sylwester

Wiesław Sylwester Kołodziejczyk, ur. 14 XII 1948 w Strzegomiu. Ukończył Zasadniczą Szkołą Zawodową dla Pracujących w Kępnie (1965).

1974-1982 zatrudniony w PGR Mianowice.

Od X 1980 w „S”, współzałożyciel i przewodniczący Komitetu Założycielskiego w PGR Mianowice, następnie wiceprzewodniczący KZ, wiceprzewodniczący Międzyzakładowej Komisji Porozumiewawczej w Kępnie (w V 1981 oddelegowany do pracy związkowej); VI-VI 1981 delegat na I WZD Woj. Kaliskiego, następnie członek ZR Wielkopolska Południowa.

13 XII 1981 zatrzymany i przesłuchany w KM MO w Kępnie. XII 1981 – II 1982 przymusowo urlopowany, następnie zmuszony do odejścia pracy. 1982-1984 współpracownik związanej z Solidarnością Walczącą kępińskiej grupy Harpun i Związku Młodzieży Demokratycznej; kolporter ulotek grupy Harpun oraz wydawnictw SW z Wrocławia; zbierał składki pieniężne na rzecz represjonowanych, w 1982 pojechał (z Henrykiem Mullerem) do Kalisza do o. Stefana Dzierżka po pieniądze na zapłacenie grzywny dla zwolnionych pracowników Ponar-Remo w Kepnie. 1982-1983 pracownik Spółdzielni Mieszkaniowej Kępno; od 1984 własna działalność gospodarcza.

W 1989 współpracownik KO „S” w Kępnie. W 1997 członek RS AWS.

Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi (2005).

Do 18 III 1985 rozpracowywany w ramach KE krypt. Klon.

 

Grażyna Schlender

Region Wielkopolska Południowa, Kępno

Opcje strony

do góry